Gloudemans Expertise Taxaties

Monumentaal vastgoed

Nederland telt momenteel meer dan 63.000 rijksmonumenten en nog eens een vergelijkbaar aantal provinciale en gemeentelijke monumenten. Onder rijksmonumenten vallen gebouwen die van nationaal belang zijn vanwege de cultuurhistorische- of wetenschappelijke waarde. De overheid wijst de rijksmonumenten in Nederland aan. Een monument wordt beschermd zoals voorgeschreven in de Erfgoedwet, hierin worden regels beschreven omtrent rijksmonumenten. Gloudemans heeft veel ervaring met het taxeren of adviseren omtrent monumentaal vastgoed.

Het taxeren van monumentaal vastgoed is een speciale tak van sport. Vaak zijn monumentale panden zeer specifieke objecten, waarvoor niet of nauwelijks referentietransacties beschikbaar zijn op lokaal niveau. Daarnaast zijn er veel omstandigheden om rekening mee te, omdat ze een rol kunnen spelen bij de waarde van het specifieke object. Denk hierbij aan subsidies en speciale financiële regelingen die op een specifiek object van toepassing zijn, zoals bijvoorbeeld de woonhuis- of instandhoudingssubsidie. Ook krijgen monumenteigenaren te maken met een omgevingsvergunning wanneer zij grote werkzaamheden willen uitvoeren, zoals een grootschalige verbouwing of het schilderen van de voorgevel.

Bij het taxeren van monumentaal vastgoed is het belangrijk om rekening te houden met specifieke omstandigheden die betrekking hebben op de onroerende zaak, zoals bepaalde regelgevingen, beperkingen omtrent het vastgoed, subsidiemogelijkheden, et cetera. Ook moet in veel gevallen rekening gehouden worden met de bouwkundige staat van het object en de mogelijk hoge onderhoudskosten (in vergelijking met niet-monumentale objecten). Bij een eventuele verduurzaming van monumentaal vastgoed moet eveneens rekening te worden gehouden met speciale regelgeving.

Gloudemans is betrokken bij diverse taxaties van monumentaal vastgoed, herontwikkelingsprojecten en andere advieswerkzaamheden. Het doel waarvoor de taxatie wordt opgesteld is erg van belang, bijvoorbeeld voor een aan- of verkoopbeslissing, financiering of ten behoeve van een verzekering. In de meeste gevallen wordt de marktwaarde getaxeerd, maar bij een taxatie voor verzekeringsdoeleinden wordt gebruik gemaakt van het waardebegrip herbouwwaarde.

De herbouwwaarde en de marktwaarde hebben feitelijk geen binding met elkaar en kunnen daarom sterk van elkaar verschillen. De marktwaarde wordt met name bepaald door vraag en aanbod en eventuele staat van onderhoud, ligging. Bij de herbouwwaarde wordt geen rekening gehouden met de locatie van de onroerende zaak of de grond en wordt uitsluitend gekeken naar de totale investeringen om het gebouw in zoveel mogelijk oorspronkelijke staat te herbouwen. Bij monumenten kan dit echter een dure en arbeids- en materiaal intensieve herbouw betreffen. Daarom is een gedegen advies bij dit soort projecten van groot belang.

Advies van onze experts nodig?

Heeft u (taxatie)vragen over monumentaal vastgoed? Neem dan contact op met Bertold te Winkel.

contact

Onze projecten

Taxatie historische objecten gemeente Den Helder

Fort Westoever: gebouwd rond 1825 om het Noord-Hollands Kanaal te verdedigen tegen aanvallen op de haven van Den Helder. Wat is zo’n object met een rijke geschiedenis anno 2020 waard? Voor de gemeente Den Helder heeft Gloudemans het fort – samen met nog vijf andere bijzondere erfgoedobjecten – getaxeerd.
Ontdek meer

Waardebepaling van gronden binnen Almere Hout-Noord

Almere Hout-Noord gaat op de schop en wordt omgetoverd tot een woongebied met ruimte voor de wijkeconomie. Aan Gloudemans de taak om in commissieverband het gebied te taxeren, zodat de betrokken partijen tot een koopovereenkomst konden komen. Onze aanpak en de uitkomsten van dit project lees je hier.
Ontdek meer

Taxatie van grond voor nieuw gezondheidscentrum de ZOED

Van sporthal naar nieuw gezondheidscentrum. Dat zijn de plannen van de gemeente Vught. Om de marktconforme waarde van de grond te bepalen was een taxatie noodzakelijk. Na meerdere positieve samenwerkingen werd Gloudemans wederom gevraagd voor dit project.
Ontdek meer

Gloudemans voor het land van morgen