Gloudemans Expertise Taxaties

Grondprijsadvies

Ieder jaar stellen gemeentes hun grondprijsbeleid vast. Gloudemans adviseert diverse gemeentes over het opstellen van dit beleid en de te hanteren gronduitgifteprijzen. Door uitgebreid vooronderzoek verzamelt Gloudemans daarnaast ook marktgegevens, waardoor we trends en ontwikkelingen binnen deze sector zichtbaar maken. Dit helpt om passend advies op te leveren, zowel gemeentebreed als op projectniveau.

Het jaarlijks grondprijsbeleid wordt vastgesteld in de vorm van een grondprijzenbrief of een nota grondprijsbeleid. In dit beleid worden de vaste gronduitgifteprijzen opgenomen voor verschillende typen onroerend goed. Voorbeelden die in het beleid worden opgenomen zijn grond voor woningbouw, bedrijventerreinen of maatschappelijk gebruik. De gemeente past het grondprijsbeleid toe op de uitgifte van haar gronden ten behoeve van de realisatie van diverse projecten. Gloudemans voorziet gemeentes van gedegen advies over het opstellen van grondprijsbeleid.

Een grondprijsadvies start met een marktonderzoek. Dit marktonderzoek wordt gedaan op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Hierop baseert Gloudemans het advies. Daarbij kan de verworven data voor een gemeente ook inzicht geven bij de aanpak van andere vraagstukken die spelen. Vervolgens wordt onderzoek gedaan naar referentietransacties die het voorgaande jaar hebben plaatsgevonden en de ontwikkeling van de bouwkosten. Deze resultaten worden toegepast in een residuele grondwaardeberekening. Als laatste worden de resultaten uit de berekening getoetst middels de comparatieve methode. De resultaten worden opgeleverd in een uitgebreide rapportage, waarin het advies wordt toegelicht.

Actuele thema’s

Door het uitgebreide onderzoek signaleert Gloudemans diverse ontwikkelingen die spelen in de markt. Een aantal actuele thema’s zorgt voor sterke ontwikkelingen in de grondprijzen. Door krapte op de markt zijn de toegenomen verkoopprijzen van woningen de afgelopen twee jaar van grote invloed.

Daartegenover staat de stijging van de bouwkosten, die vooral de afgelopen tijd actueel is. Tekorten aan bouwmaterialen en personeel, maar ook de hoge brandstof- en energieprijzen spelen hier mee. De stijging in zowel de opbrengsten als e bouwkosten van een woning heeft invloed op het gronduitgiftebeleid. Een algemene trend die voortkomt uit de bovengenoemde ontwikkelingen is dat de gemiddelde woning een kleiner woonoppervlak en kleiner kaveloppervlak heeft dan in de voorgaande jaren. Dit doen ontwikkelaars onder andere om woningen betaalbaar te houden. In de gemeentelijke grondmarkt vinden dus voldoende ontwikkelingen plaats.

Advies van onze experts nodig?

Heeft u vragen over grondprijzen in uw gemeente? Of wilt u grondprijsadvies? Neem dan contact op met Bertold te Winkel.

contact

Onze projecten

Taxatie historische objecten gemeente Den Helder

Fort Westoever: gebouwd rond 1825 om het Noord-Hollands Kanaal te verdedigen tegen aanvallen op de haven van Den Helder. Wat is zo’n object met een rijke geschiedenis anno 2020 waard? Voor de gemeente Den Helder heeft Gloudemans het fort – samen met nog vijf andere bijzondere erfgoedobjecten – getaxeerd.
Ontdek meer

Waardebepaling van gronden binnen Almere Hout-Noord

Almere Hout-Noord gaat op de schop en wordt omgetoverd tot een woongebied met ruimte voor de wijkeconomie. Aan Gloudemans de taak om in commissieverband het gebied te taxeren, zodat de betrokken partijen tot een koopovereenkomst konden komen. Onze aanpak en de uitkomsten van dit project lees je hier.
Ontdek meer

Taxatie van grond voor nieuw gezondheidscentrum de ZOED

Van sporthal naar nieuw gezondheidscentrum. Dat zijn de plannen van de gemeente Vught. Om de marktconforme waarde van de grond te bepalen was een taxatie noodzakelijk. Na meerdere positieve samenwerkingen werd Gloudemans wederom gevraagd voor dit project.
Ontdek meer

Gloudemans voor het land van morgen