Gloudemans Expertise Taxaties

Exploitatiegebonden vastgoed

Bij het taxeren van (of adviseren bij) exploitatiegebonden vastgoed speelt de toepassing van het object een belangrijke rol, naast de onroerende zaak (grond en gebouwen) zelf. Exploitatiegebonden vastgoed kan getaxeerd worden vanuit de huidige exploitatiemogelijkheden, maar er wordt ook rekening gehouden met een alternatieve aanwendbaarheid van het object. Gloudemans heeft veel ervaring met exploitatiegevonden vastgoed. Van het uitvoeren van een taxatieopdracht, het adivseren bij een bepaald vraagstuk of ondersteuning bij de aan- en verkoop van uw onroerende zaak. We zorgen altijd voor een deskundige waardebeoordeling.

Factoren die een rol spelen bij het taxeren van of adviseren bij exploitatiegebonden vastgoed zijn onder andere:

  • Voor welke doeleinden is een object te gebruiken?
  • Hoe hebben de jaarcijfers zich ontwikkeld in de afgelopen jaren?
  • Wat zijn de verwachtingen voor de kasstromen en hoe is de situatie op de specifieke markt nu en over bijvoorbeeld 5 jaar?
  • Zijn er alternatieve aanwendingsmogelijkheden voor het pand beschikbaar en passen deze binnen de huidige bestemming?
  • Hoe verhouden de prestaties van de specifieke onroerende zaak zich ten opzichte van de kerngegevens van andere exploitanten binnen dezelfde marktsector (normatieve exploitatie)?
  • Welke waarde is haalbaar vanuit de – verwachte – exploitatie?

Taxatievraagstukken ten aanzien van exploitatiegebonden vastgoed worden binnen Gloudemans behandeld door gecertificeerde taxateurs met de aantekening Groot Zakelijk Vastgoed conform de praktijkhandleiding en aantekening van het NRVT.

Voorbeelden van exploitatiegebonden vastgoed zijn: een golfbaan, recreatief vastgoed of leisure zoals recreatieparken, paintballcentra, kartbanen, jachthavens et cetera. Ook (natuur)begraafplaatsen, tankstations, brandstofverkooppunten, hotels, voetbalstadions, zandwinninglocaties, ontzandingen en ontgrondingen vallen onder exploitatiegebonden vastgoed.

Advies van onze experts nodig?

Heeft u (taxatie)vragen over uw exploitatiegebonden vastgoed of wilt u advies bij een eventuele ver- of aankoop van uw onroerende zaak? Neem dan contact op met Bertold te Winkel.

contact

Onze projecten

Taxatie historische objecten gemeente Den Helder

Fort Westoever: gebouwd rond 1825 om het Noord-Hollands Kanaal te verdedigen tegen aanvallen op de haven van Den Helder. Wat is zo’n object met een rijke geschiedenis anno 2020 waard? Voor de gemeente Den Helder heeft Gloudemans het fort – samen met nog vijf andere bijzondere erfgoedobjecten – getaxeerd.
Ontdek meer

Waardebepaling van gronden binnen Almere Hout-Noord

Almere Hout-Noord gaat op de schop en wordt omgetoverd tot een woongebied met ruimte voor de wijkeconomie. Aan Gloudemans de taak om in commissieverband het gebied te taxeren, zodat de betrokken partijen tot een koopovereenkomst konden komen. Onze aanpak en de uitkomsten van dit project lees je hier.
Ontdek meer

Taxatie van grond voor nieuw gezondheidscentrum de ZOED

Van sporthal naar nieuw gezondheidscentrum. Dat zijn de plannen van de gemeente Vught. Om de marktconforme waarde van de grond te bepalen was een taxatie noodzakelijk. Na meerdere positieve samenwerkingen werd Gloudemans wederom gevraagd voor dit project.
Ontdek meer

Gloudemans voor het land van morgen