Gloudemans Expertise Taxaties

Agrarisch en landelijk vastgoed

Voor een waardebepaling van uw onroerende zaak is een goede taxatie van uw grond en/of bedrijf essentieel. Door de voortdurende beweging van de agrarische sector is het taxeren van agrarisch en landelijk vastgoed is een specifiek vakgebied. Onder agrarisch en landelijk vastgoed vallen bijvoorbeeld landhuizen, (intensieve) agrarische bedrijven, recreatieobjecten, losse cultuurgrond, natuurgrond, bosgrond of ‘warme’ grond.
De taxateurs van Gloudemans zijn gespecialiseerd in taxaties van dit soort vastgoed, als onderdeel van de rentmeesterij. Daarnaast zijn zij allemaal NRVT gecertificeerd. Uw onroerende zaak wordt dus altijd onafhankelijk, transparant en betrouwbaar getaxeerd.

Een taxatie van een agrarische onroerende zaak kan verschillende redenen hebben. Voorbeelden van redenen om uw agrarische gronde te laten taxeren zijn een financiering, de vorming van een VOF, herwaardering van uw onroerende zaak, fiscale wijzingen of boedelscheiding.

Bij de taxatie van (intensieve) agrarische bedrijven zijn veel factoren om rekening mee te houden, zoals productierechten, vee en gewassen. Deze factoren zijn afhankelijk van het doel van de taxatie. Zo hoort het apart taxeren van vee en gewassen natuurlijk ook tot de mogelijkheden.

Wanneer bijvoorbeeld een intensieve veehouderij getaxeerd wordt, is het belangrijk om rekening te houden met:

  • Ruimtelijke-ordeningvoorschriften: deze bepalen de uitbreidingsmogelijkheden van de intensieve veehouderij;
  • Waarde van de agrarische bedrijfsgebouwen: deze waarde wordt natuurlijk bepaald door het bouwjaar en het materiaalgebruik, maar bijvoorbeeld ook door het voersysteem dat wordt gebruikt, de mestopslag, de looplijnen et cetera;
  • Waarde van de eventuele bedrijfswoning;
  • Te verwachten investeringen: in hoeverre voldoet het agrarisch bedrijf aan alle wet- en regelgeving ten aanzien van ruimtelijke ordening, dierenwelzijn en milieu? En in hoeverre zijn hier in de toekomst nog investeringen voor te verwachten?

De deskundigen van Gloudemans zorgen een onafhankelijke, transparante en betrouwbare taxatie. Ook voorzien ze u, indien gewenst, van strategisch advies.

Advies nodig van onze experts?

Heeft u hulp nodig bij de taxatie van uw onroerende zaak? Neem contact op met Jean-Paul Vugts.

contact

Onze projecten

Taxatie historische objecten gemeente Den Helder

Fort Westoever: gebouwd rond 1825 om het Noord-Hollands Kanaal te verdedigen tegen aanvallen op de haven van Den Helder. Wat is zo’n object met een rijke geschiedenis anno 2020 waard? Voor de gemeente Den Helder heeft Gloudemans het fort – samen met nog vijf andere bijzondere erfgoedobjecten – getaxeerd.
Ontdek meer

Waardebepaling van gronden binnen Almere Hout-Noord

Almere Hout-Noord gaat op de schop en wordt omgetoverd tot een woongebied met ruimte voor de wijkeconomie. Aan Gloudemans de taak om in commissieverband het gebied te taxeren, zodat de betrokken partijen tot een koopovereenkomst konden komen. Onze aanpak en de uitkomsten van dit project lees je hier.
Ontdek meer

Taxatie van grond voor nieuw gezondheidscentrum de ZOED

Van sporthal naar nieuw gezondheidscentrum. Dat zijn de plannen van de gemeente Vught. Om de marktconforme waarde van de grond te bepalen was een taxatie noodzakelijk. Na meerdere positieve samenwerkingen werd Gloudemans wederom gevraagd voor dit project.
Ontdek meer

Gloudemans voor het land van morgen