Gloudemans Expertise Schadevergoedingsrecht

Verhaalsovereenkomsten

Bij gebiedsontwikkelingen is het gebruikelijk dat het bestuursorgaan het risico op planschade dan wel nadeelcompensatie wil doorleggen naar de ontwikkelaar. Deze afspraken worden vastgelegd als onderdeel van de afspraken in een anterieure overeenkomst dan wel afzonderlijk in een planschadeverhaalsovereenkomst of nadeelcompensatieverhaalsovereenkomst.

Hoe helpt Gloudemans?

Gloudemans kan u op diverse manieren van dienst zijn bij vraagstukken omtrent verhaalsovereenkomsten. U kunt bij ons onder meer terecht voor:

Check bestaande modellen

Gloudemans controleert en adviseert u over uw bestaande modellen.

Model nadeelcompensatieverhaalsovereenkomst

Gloudemans kan voor u een model opstellen dat voldoet aan de eisen van de Omgevingswet. Dit kunnen wij ook voor de verordening en/of beleidsregel voor planschade en nadeelcompensatie.

Advies van onze experts nodig?

Heeft u vragen over verhaalsovereenkomsten? Neem contact op met Nathanje Poot-Konings.

contact

Onze projecten

Onafhankelijk advies voor de NCG rondom de gaswinningsproblematiek in Groningen

Van de bouw van nieuwe wegen en woningen tot herstelwerkzaamheden. Iedere dag neemt de overheid besluiten over projecten in de openbare ruimte. Zo ook over de versterkingsmaatregelen rondom de gaswinningsproblematiek in Groningen. Deze versterkingsmaatregelen kunnen bij ondernemingen, eigenaren en bewoners leiden tot schade. Bijvoorbeeld doordat een winkel tijdelijk moet sluiten of een bewoner tijdelijk moet verhuizen. Gedupeerden kunnen bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een aanvraag indienen voor een schadevergoeding. Gloudemans voorziet de NCG de komende jaren van onafhankelijk advies rondom de aanvragen, om zo tot een juiste oplossing voor alle gedupeerden te komen.
Ontdek meer

Nieuwe woningen: wat zijn de risico’s op planschade?

De komende tien jaar moeten er één miljoen nieuwe woningen de grond uit worden gestampt. Dit betekent ook meer woningbouwplannen. Door de grote vraag naar nieuwe woningen is de vraag naar planschaderisicoanalyses ook gestegen. Ontwikkelaars – bijvoorbeeld woningbouwontwikkelaars – willen namelijk bij voorbaat weten hoeveel schade er zit in de ontwikkeling van een bepaald gebied. Ook zijn ze op zoek naar een antwoord op de vraag: als iedereen een schadeverzoek zou indienen, hoeveel zijn we dan kwijt aan schade?   Het antwoord op deze vraag is noodzakelijk om bij de overheid een bankgarantie af te sluiten. De planschaderisicoanalyses van Gloudemans helpen ontwikkelaars op weg. Benieuwd naar onze aanpak? In dit project voor de woningbouw in Amstelveen lees je hoe onze experts te werk gaan.
Ontdek meer

Centrumplan Waddinxveen

Een nieuw centrum voor Waddinxveen. In het afgelopen decennia is het voormalige winkelcentrum van Waddinxveen geamoveerd om de realisatie van het nieuwe centrum mogelijk te maken. Dit nieuwe winkelcentrum, het Gouweplein, vormt de nieuwe voorzieningen locatie van Waddinxveen. Er zijn diversie pleinen, winkelstraten, groen en een parkeergarage gerealiseerd. Deze maken onderdeel uit van het programma van 260 huur- en koopwoningen met bijna 20.000 m2 winkelruimte en diverse voorzieningen.
Ontdek meer

Gloudemans voor het land van morgen