Gloudemans Expertise Rentmeesterij

Natuurschoonwet 1928

In Nederland zijn veel landgoederen en buitenplaatsen met een oorspronkelijk historisch karakter. Een karakteristiek landgoed heeft veel natuurschoon en dat moet in stand worden gehouden. De Natuurschoonwet 1928 is een fiscale wet, die tot doel heeft om de instandhouding en de creatie van natuurschoon te bevorderen door het verlenen van fiscale faciliteiten.

U, als eigenaar, vruchtgebruiker of erfpachter, kunt uw landgoed laten rangschikken onder de Natuurschoonwet 1928. Dat betekent dat het landgoed ook voor de Belastingdienst als landgoed geldt en dat kan fiscale voordelen met zich meebrengen. Een voorwaarde voor rangschikking is wel, dat het landgoed voor een langere periode behouden blijft. Overigens kunnen ook nieuw te stichten landgoederen onder bepaalde voorwaarden worden gerangschikt.

Fiscale voordelen

De kosten voor het rangschikken van een landgoed zijn in veel gevallen binnen enkele jaren terugverdiend. In sommige gevallen zelfs binnen een veel kortere termijn, bijvoorbeeld bij de aankoop van een landgoed.

Rangschikking biedt fiscale voordelen op het gebied van:

  • successierecht;
  • schenkingsrecht;
  • recht van overgang;
  • onroerendezaakbelasting;
  • overdrachtsbelasting;
  • inkomstenbelasting;
  • vennootschapsbelasting.

Openstelling van uw landgoed

Veel landgoedeigenaren zien af van rangschikking, omdat zij in de veronderstelling zijn dat een gerangschikt landgoed dient te worden opengesteld voor publiek. Dit is echter een misverstand. Wel is het zo, dat voor enkele van de genoemde belastingen extra fiscale faciliteiten worden verleend, als het landgoed is opengesteld voor het publiek.

Advies van onze experts nodig?

Gloudemans verzorgt de gehele aanvraag tot rangschikking en de begeleiding nadien, in geval van controles en dergelijke. Neem voor meer informatie contact op met Giem Broekmans.

contact

Onze projecten

Ondersteuning gebiedseconomie gemeente Nuenen

De gemeente Nuenen heeft geen vaste planeconoom in dienst. Gezien de diversiteit aan vragen in complexiteit en breedte van het vakgebied huurt de gemeente planeconomische ondersteuning in. De ondersteuning omvat alle werkzaamheden die het vakgebied gebiedseconomie en planeconomie raken en integrale afstemming met collega’s binnen de gemeente.
Ontdek meer

Centrumplan Waddinxveen

Een nieuw centrum voor Waddinxveen. In het afgelopen decennia is het voormalige winkelcentrum van Waddinxveen geamoveerd om de realisatie van het nieuwe centrum mogelijk te maken. Dit nieuwe winkelcentrum, het Gouweplein, vormt de nieuwe voorzieningen locatie van Waddinxveen. Er zijn diversie pleinen, winkelstraten, groen en een parkeergarage gerealiseerd. Deze maken onderdeel uit van het programma van 260 huur- en koopwoningen met bijna 20.000 m2 winkelruimte en diverse voorzieningen.
Ontdek meer

Waardebepaling van gronden binnen Almere Hout-Noord

Almere Hout-Noord gaat op de schop en wordt omgetoverd tot een woongebied met ruimte voor de wijkeconomie. Aan Gloudemans de taak om in commissieverband het gebied te taxeren, zodat de betrokken partijen tot een koopovereenkomst konden komen. Onze aanpak en de uitkomsten van dit project lees je hier.
Ontdek meer

Gloudemans voor het land van morgen