Gloudemans Expertise Rentmeesterij

Bemiddeling bij aan- en verkoop

De aan- en verkoop van landelijk gelegen (agrarisch) vastgoed is voor velen geen dagelijkse bezigheid. Voor Gloudemans wel! Hierdoor heeft Gloudemans een uitgebreid netwerk van kopers en verkopers en kennen we eventuele gegadigden. Ook zijn we altijd op de hoogte van alle specifieke wet- en regelgeving die hiermee samenhangt.

Aankoop

Bent u op zoek naar een perceel landbouwgrond bij u in de buurt of naar een compleet vervangend agrarisch bedrijf, maar staat er niets te koop naar uw zin? Vaak is Gloudemans al op de hoogte van een ophanden zijnde verkoop voordat een object of perceel op de vrije markt wordt aangeboden.

Ook wanneer u wilt investeren in landbouwgrond als belegging, helpen we bij het zoeken naar een passend object of perceel. Gloudemans beschikt over een bestand met (potentiële) pachters die op zoek zijn naar een betrouwbare en duurzame belegger.

Verkoop

Bij de verkoop van uw landelijk gelegen (agrarisch) vastgoed zijn een taxatie en het bepalen van de juiste vraagprijs van groot belang.
Omdat Gloudemans op de hoogte is van de uitgebreide wet- en regelgeving kunnen we u goed begeleiden. Zo kunnen we rekening houden met planologische, juridische en fiscale aspecten. Onderhandeling over de verkoop van melk- en mestquota of varkens- en pluimveerechten kunnen hier onderdeel van zijn. Gloudemans stelt een brochure op om uw vastgoed onder de aandacht te brengen van mogelijke gegadigden. In samenspraak met u kunnen we uw agrarisch vastgoed ook publiceren in aangewezen vakbladen. Desgewenst kunnen we ook op discrete wijze een koper voor u zoeken.

Gloudemans draagt zorg voor het juiste advies en het bij elkaar brengen van koper en verkoper.

Advies van onze experts nodig?

Heeft u vragen over de aan- of verkoop van agrarisch vastgoed? Of wilt u investeren in landbouwgrond? Neem dan contact op met Giem Broekmans.

contact

Onze projecten

Exploitatieplan Weespertrekvaart Oost

In de komende jaren verandert Weespertrekvaart Oost in een moderne, creatieve en levendige wijk voor wonen en werken. Het bedrijventerrein zal getransformeerd worden naar een woon- en werkgebied. De ontwikkeling omvat circa 1.000 woningen, lichte bedrijvigheid en diverse voorzieningen. Dit alles zal gecombineerd worden met water en groen, welke een fijne leef- en werkomgeving creëren.
Ontdek meer

Centrumplan Gilze: advies en onderhandeling grond

De gemeente Gilze en Rijen was in onderhandeling met een ontwikkelaar om tot overeenstemming te komen over de koopprijs van de gronden en een exploitatiebijdrage. Aan ons is gevraagd om te adviseren inzake een marktconform grondbod in relatie tot het exploitatieplan. Naast het beoordelen van de marktconformiteit van de grondprijs, beoordeelden we ook de marktconformiteit van het programma en deden we voorstellen voor optimalisatie. Samen met de gemeente hebben we de onderhandelingen gevoerd met de ontwikkelaar, waarbij ons aandeel met name toeziet op de financiële afspraken. In het verleden hebben we voor de gemeente het exploitatieplan voor dit plangebied opgesteld, waardoor we bekend zijn met het plangebied en het vastgestelde exploitatieplan.
Ontdek meer

Taxatie historische objecten gemeente Den Helder

Fort Westoever: gebouwd rond 1825 om het Noord-Hollands Kanaal te verdedigen tegen aanvallen op de haven van Den Helder. Wat is zo’n object met een rijke geschiedenis anno 2020 waard? Voor de gemeente Den Helder heeft Gloudemans het fort – samen met nog vijf andere bijzondere erfgoedobjecten – getaxeerd.
Ontdek meer

Gloudemans voor het land van morgen