Gloudemans Expertise Gebiedsontwikkeling

Aanbesteden en selecteren

Tenders in vastgoed- en gebiedsontwikkeling bieden overheden de kans om hun economische, ruimtelijke, maatschappelijke, circulaire én duurzame ambities waar te maken bij de ontwikkeling van een nieuw, of te vernieuwen, stukje Nederland. Door aan de juiste knoppen te draaien ontstaat een realistische uitvraag die invulling geeft aan de bestuurlijke doelen. Ook is het belangrijk om de markt op de juiste manier uit te dagen en niet te overvragen. De experts van Gloudemans helpen hier graag bij.

Het tenderteam van Gloudemans begeleidt aanbesteding- en selectieprocedures bij vastgoed- en gebiedsontwikkelingsopgaven van a tot z, zowel juridisch als procesmatig. Het team geeft op deze manier door middel van tenders vorm aan samenwerkingsverbanden voor planvorming of realisatie van gebiedsontwikkelingsopgaven.

Procedures worden in nauwe samenwerking met de opdrachtgever opgezet. De tenders hebben betrekking op de verkoop van onroerende zaken, mogelijk in combinatie met een overheidsopdracht, zoals de realisatie van openbare ruimte of publieke functies. Afhankelijk van de opgave kan het gaan om projecten waarvoor een plan en een bieding worden gevraagd of langdurige samenwerkingen waarin het profiel van de marktpartij en de afspraken over samenwerking belangrijk zijn. In alle gevallen is het van belang dat de tenderprocedure proportioneel is voor de opgave.

Marktconsultaties, ter voorbereiding van een tender en tenderreviews (second opinions) voor inschrijvende partijen zijn ook expertises van het tenderteam. Daarnaast zijn de experts op de hoogte van recente ontwikkelingen en kunnen zij bijvoorbeeld adviseren in het kader van het recente Didam-arrest. Denk daarbij aan de consequenties van dit arrest voor de reeds gesloten of nog te sluiten gebiedsontwikkelingsovereenkomsten en het feit dat er vaker ‘openbare’ selecties nodig zijn voor de uitgifte van overheidsgrond.

Het tenderteam van Gloudemans heeft de gehele procedure oog voor de belangen van de opdrachtgever en de tenderdeelnemers.

Heeft u vragen over tenders of wilt u advies?

Het tenderteam van Gloudemans zorgt voor heldere, leesbare tenderdocumenten en -adviezen. U kunt bij ons terecht voor de volgende zaken:

  • marktconsultaties
  • ontwikkel- en samenwerkingsstrategieën;
  • tenderadvies (ook in het kader van het Didam-arrest);
  • aanbestedingsadvies (of een aanbestedingsplicht van toepassing is);
  • tenderstrategieën;
  • tenderdocumenten;
  • tenderscans (voor uitvragers maar ook voor inschrijvers);
  • uitgiftebeleid tenderen;
  • privaatrechtelijke borging van afspraken voortvloeiend uit een tender;
  • koop- en ontwikkelovereenkomsten behorend bij de tenderdocumentatie.

Daarnaast kunnen de tenderexperts makkelijk schakelen met andere experts van Gloudemans, bijvoorbeeld voor gebiedseconomie, grondbeleid en taxaties.

Advies nodig van onze experts?

Heeft u vragen over tenders of wilt u advies? Neem dan contact op met Hélène Schepens of Martine van Neer.

contact

Onze projecten

Projecten van Gloudemans

Verkoop oude rechtbank Amersfoort

Marktpartijen/ontwikkelcombinaties opgelet! De verkoopprocedure voor het voormalige rechtbank gebouw tegenover het station Amersfoort Centraal is in januari 2023 van start gegaan. Gloudemans en Kersten B.V. begeleiden de verkoopprocedure voor de gemeente Amersfoort, van tenderstrategie tot toewijzing.
Ontdek meer

Tenderscan Heesch

Met de openbare verkoop van Blok 4 & 5 in Fase 3 van De Erven in Heesch, wilde de gemeente een marktpartij vinden die voor eigen rekening en risico twee blokken realiseert met duurzame rijwoningen in de categorieën betaalbaar en goedkoop.
Ontdek meer

Projectmanagement Gebiedsontwikkeling Port of Urk

Waar de Urker visindustrie zich in het verleden slechts richtte op vis van de eigen vloot, maakte deze de laatste jaren een doorontwikkeling. Het vakmanschap van de Urkers maakt het onder meer mogelijk om tegenwoordig ook zalm uit Noorwegen, zeebaars, dorade en forel uit Turkije en vele vissoorten uit Azië te importeren en op Urk te verwerken en te verhandelen. Urk is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een Europese visverwerkings- en logistieke hub van betekenis. Dit resulteert in bloeiende economie in de visverwerkende- logistieke en maritieme sector. Door deze groei bestaat er op Urk een fors tekort aan bedrijfskavels. De ontwikkeling van circa 100 hectare aan nieuw bedrijventerrein geeft de Urker én andere ondernemers de ruimte om te groeien en te innoveren.
Ontdek meer

Gloudemans voor het land van morgen