Theo Pruijn

ing. Th.G.M. (Theo) Pruijn RT

Theo is sinds 1988 verbonden aan Gloudemans. Hij houdt zich onder meer bezig met de taxaties van gronden, landelijk en bedrijfsmatig vastgoed. Hij beheert onroerend goed (pachtbeheer) voor institutionele beleggers, bedrijven, stichtingen, gemeenten, (kerkelijke) instellingen en particulieren.  Theo is verder betrokken bij het beheer, de aan- en verkoop van pachtpercelen.

Expertises

 • Taxaties
 • Onteigening
 • Rentmeesterij
 • Vastgoed

Functies

 • Bestuurslid diverse maatschappelijke organisaties
 • Agrarisch nevenbedrijf

Lidmaatschappen

 • Lid Pachtkamer, Rechtbank ‘s-Hertogenbosch
 • Lid taxatiecommissie Rijkswaterstaat

Opleidingen

 • Grondverwerving en Schadevergoedingen, Koninklijke PBNA
 • Cultuurtechniek en Rentmeesterij, Hogeschool van Hall Larenstein, Velp
 • Propedeuse Hogere Landbouwschool

Gloudemans voor het land van morgen