Robbin Bouten

ir. R.A.K.M. (Robbin) Bouten MRICS

Robbin is sinds 2010 verbonden aan Gloudemans. Hij houdt zich bezig met gebiedseconomie, gebiedsexploitaties en kostenverhaal. Vanuit zijn ruime ervaring weet Robbin als geen ander het publieke domein te voorzien van gebiedseconomisch advies en kostenverhaal. Niet alleen voor opdrachtgevers in het publieke domein, maar ook in het private domein schakelt Robbin zijn expertise in voor financiële vraagstukken in gebiedsontwikkelingen. Robbin levert in zijn exploitaties en rekenmodellen maatwerk, waarbij rekening gehouden wordt met actuele belangen. Op LinkedIn houdt Robbin onze opdrachtgevers en zijn contacten frequent op de hoogte van de meest recente jurisprudentie op het gebied van kostenverhaal (Grondexploitatiewet / Omgevingswet, exploitatieplannen / kostenverhaalsregels).

Expertises

  • Residuele (grond)waardeberekening
  • Gebiedsontwikkeling
  • Gebiedseconomie
  • Kostenverhaal
  • Beleid

Opleidingen

  • Locatie- en vastgoedontwikkeling, Instituut voor Bouwrecht
  • Publiekrechtelijk Bouwrecht, Instituut voor Bouwrecht
  • Grondontwikkeling, module Planeconomie, Bestuursacademie
  • Technische Bedrijfskunde, Bouwkunde & civiele techniek, Universiteit van Twente

Gloudemans voor het land van morgen