Gemeente Hilvarenbeek 2024

Clustercode: H121

HULP NODIG BIJ DE INSCHRIJVING?

In onderstaande video wordt een toelichting op het formulier gegeven.

T/m uiterlijk 18 maart 2024 kunnen er vragen worden gesteld en vanaf 22 t/m 31 maart 2024 kan er ingeschreven worden op de clusters.

Inschrijven

Clusters

Cluster a

Clustercode: H121-a.2024
Pachtpakket: Geliberaliseerde pacht
Contractvorm: Pacht 7:397 lid 1 BW
Ingangsdatum overeenkomst: 15 apr 2024
Einddatum overeenkomst: 31 dec 2026
Duur overeenkomst: 2 jaar 8 maanden 16 dagen
Wie zich kan inschrijven: Agrarische rechtspersonen

Percelen

Gemeente: Hilvarenbeek.
Sectie: N
Nummer: 1678 ged, en 1680
Oppervlakte: 5.14.63 ha
Bijzondere voorwaarden:
Binnen het cluster geldt een glyfosaatverbod. De verwachting is dat er in 2024 op een deel van het cluster wordt gewerkt aan het zonnepark. Dit is geheel voor rekening en risico van inschrijver. Winnaar dient de voorwaarden na te leven zoals opgenomen in het selectiedocument zoals aangegeven op Pachtportaal.nl. Hier staat ook aangegeven welk deel het betreft.

Cluster b

Clustercode: H121-b.2024
Pachtpakket: Geliberaliseerde pacht
Contractvorm: Pacht 7:397 lid 1 BW
Ingangsdatum overeenkomst: 15 apr 2024
Einddatum overeenkomst: 31 dec 2026
Duur overeenkomst: 2 jaar 8 maanden 16 dagen
Wie zich kan inschrijven: Agrarische rechtspersonen

Percelen

Gemeente: Hilvarenbeek
Sectie: Q
Nummer: 1013 ged.
Oppervlakte: 2.65.00 ha
Bijzondere voorwaarden:
Binnen het cluster geldt een glyfosaatverbod.

Cluster c

Clustercode: H121-c.2024
Pachtpakket: Geliberaliseerde pacht
Contractvorm: Pacht 7:397 lid 1 BW
Ingangsdatum overeenkomst: 15 apr 2024
Einddatum overeenkomst: 31 dec 2026
Duur overeenkomst: 2 jaar 8 maanden 16 dagen
Wie zich kan inschrijven: Agrarische rechtspersonen

Percelen

Gemeente: Hilvarenbeek
Sectie: N
Nummer: 1675
Oppervlakte: 2.30.00 ha
Bijzondere voorwaarden:
Binnen het cluster geldt een glyfosaatverbod.

Cluster d

Clustercode: H121-d.2024
Pachtpakket: Geliberaliseerde pacht
Contractvorm: Pacht 7:395
Ingangsdatum overeenkomst: 15 apr 2024
Einddatum overeenkomst: 31 dec 2024
Duur overeenkomst: 8 maanden 16 dagen
Wie zich kan inschrijven: Agrarische rechtspersonen, overige rechtspersonen, natuurlijke personen

Percelen

Gemeente: Hilvarenbeek
Sectie: P
Nummer: 1397
Oppervlakte: 0.69.20 ha
Bijzondere voorwaarden:
Binnen het cluster geldt een glyfosaatverbod.

Cluster e

Clustercode: H121-e.2024
Pachtpakket: Gebruik om niet
Contractvorm: Gebruiksovereenkomst
Ingangsdatum overeenkomst: 15 apr 2024
Einddatum overeenkomst: 31 dec 2024
Duur overeenkomst: 8 maanden 16 dagen
Wie zich kan inschrijven: Agrarische rechtspersonen, overige rechtspersonen, natuurlijke personen

Percelen

Gemeente: Hilvarenbeek
Sectie: P
Nummer: 771 en 773
Oppervlakte: 0.95.10 ha
Bijzondere voorwaarden:
Dit perceel wordt in gebruik gegeven er hoeft geen bieding te worden gedaan. Naar verwachting worden medio september diverse onderzoeken op de percelen uitgevoerd. Dit is geheel voor rekening en risico van inschrijver. Winnaar dient de voorwaarden na te leven zoals opgenomen in het selectiedocument en in de gebruiksovereenkomst zoals aangegeven op Pachtportaal.nl.

Datums

Deadline stellen vragen
18 mrt 2024
Beantwoording vragen
22 mrt 2024
Startdatum inschrijving
22 mrt 2024
Einddatum inschrijving
31 mrt 2024
Informeren voorlopige toewijzing
3 apr 2024
Deadline bezwaar
10 apr 2024
Definitieve toewijzing
11 apr 2024

Puntentelling

0 - 1.49 Punten 0
1.5 - 2.99 Punten 4
3 - 4.49 Punten 8
4.5 - 5.99 Punten 12
6 - 7.49 Punten 16
7.5 - 8.99 Punten 20
9 - 10.49 Punten 24
10.5 - 11.99 Punten 28
12 - 13.49 Punten 32
> 13.5 Punten 35

Gras/klaver 10
Grasland met kruiden 11
Langjarig grasland 13
Meerjarige teelt 14
Natte teelt 6
Rustgewas 16
Stikstofbindend gewas/eiwitgewas 7
Strokenteelt 8
Vezelgewas 17
Vroeg oogsten rooigewas (uiterlijk 31 augustus) 10
Vroeg oogsten rooigewas (uiterlijk 31 oktober) 3
Groenbedekking 10
Onderzaai vanggewas 6
Biologische bestbestrijding 9
Verlengde weidegang overdag 8
Verlengde weidegang dag en nacht 11
Bufferstroken met kruiden (langs bouwland) 100
Bufferstroken met kruiden (langs grasland) 93
Groene braak 56
Skal 13
* Bij eco-activiteiten wordt het punten aantal berekend op het gemiddeld aantal eco-punten per ha.

€ 800,00 - € 899,99 0
€ 900,00 - € 999,99 3
€ 1000,00 - € 1099,99 6
€ 1100,00 - € 1199,99 9
€ 1200,00 - € 1299,99 12
€ 1300,00 - € 1399,99 15
€ 1400,00 - € 1499,99 18
€ 1500,00 - € 1599,99 21
€ 1600,00 - € 1699,99 24
€ 1700,00 - € 1799,99 27
€ 1800,00 - € 1899,99 30
€ 1900,00 - € 1999,99 33
> € 2000 35
Voor cluster(s) e zijn de prijzen niet van toepassing.

SKAL plantaardig 15
SKAL plantaardig in omschakeling 12
SKAL dierlijk 15
SKAL dierlijk in omschakeling 12
On the way to planetproof plant 9
On the way to planetproof ei 3
On the way to planetproof melk 9
Beter leven * zuivel 9
Beter leven ** intensief 3
Beter leven *** intensief 3
Beter leven * vleesrunderen 3
Beter leven ** vleesrunderen met weidegang vrouwelijke dieren 6
Beter leven ** vleesrunderen 3
Beter leven *** vleesrunderen 9
MDV (vanaf MDV 5) stalcertificaat 3
MSE (Maatlat Schoon Erf) 3
Weidemelk 3
Zeldzame landbouwhuisdieren rassen 3
Brabantse biodiversiteitsmonitor (BBM) N.t.b.
Natuur- en landschapsscore (N&L pakketten) N.t.b.

Brabantse biodiversiteitsmonitor (BBM)
300 - 999 Punten 3
1000 - 1499 Punten 6
1500 - 1999 Punten 9
2000 - 2500 Punten 15

Natuur- en landschapsscore (N&L pakketten)
0 - 2 Punten 3
2.1 - 4 Punten 6
> 4.1 Punten 12
* Bij certificaten wordt het punten aantal gekozen, van het certificaat met het hoogste punten aantal.

0 KM - 2.49 KM 15
2.5 KM - 4.99 KM 10
5 KM - 7.49 KM 5
7.5 KM - 9.99 KM 2.5
> 10 KM 0
Bij een gelijke puntentelling hanteren we de volgende volgorde; eco-activiteiten, certificaten, prijs, afstand.

Inschrijven

Sorry de inschrijving is gesloten.

Gloudemans voor het land van morgen