Jeanne Hoogveld

J.J.J.M. (Jeanne) Hoogveld

Jeanne is sinds 2023 verbonden aan Gloudemans als stagiaire op de afdeling rentmeesterij.

Zij richt zich gedurende de stageperiode op advies- en taxatiewerkzaamheden, aan- en verkoop van vastgoed, beheren van agrarisch vastgoed én werkt onder andere mee aan projecten op het gebied van (duurzame) pachtuitgifte en gebiedsgerichte aanpak.

Opleidingen

  • Bachelor Management van de Leefomgeving, Van Hall Larenstein Velp
  • Minor Rentmeesterij, Van Hall Larenstein Velp

Gloudemans voor het land van morgen