Gemeente Zaltbommel 2024

Clustercode: Zaltb

HULP NODIG BIJ DE INSCHRIJVING?

In onderstaande video wordt een toelichting op het formulier gegeven.

T/m uiterlijk 15 januari 2024 kunnen er vragen worden gesteld en vanaf 19 t/m 28 januari 2024 kan er ingeschreven worden op de clusters.

Inschrijven

Clusters

Cluster a

Clustercode: Zaltb-a.2024
Pachtpakket: Geliberaliseerde pacht
Contractvorm: Pacht 7:397 lid 1 BW
Ingangsdatum overeenkomst: 1 mrt 2024
Einddatum overeenkomst: 31 dec 2024
Duur overeenkomst: 9 maanden 30 dagen
Wie zich kan inschrijven: Agrarische rechtspersonen

Percelen

Gemeente: Zaltbommel
Sectie: H
Nummer: 1450 ged.
Oppervlakte: 0.41.00 ha
Bijzondere voorwaarden:
Pachter is verplicht alle grensstenen en/of andere afscheidingsobjecten in stand te houden.
Gemeente: Zaltbommel
Sectie: H
Nummer: 1452 ged.
Oppervlakte: 1.78.00 ha
Bijzondere voorwaarden:
Pachter is verplicht alle grensstenen en/of andere afscheidingsobjecten in stand te houden.

Cluster b

Clustercode: Zaltb-b.2024
Pachtpakket: Geliberaliseerde pacht
Contractvorm: Pacht 7:397 lid 1 BW
Ingangsdatum overeenkomst: 15 feb 2024
Einddatum overeenkomst: 31 dec 2026
Duur overeenkomst: 2 jaar 10 maanden 16 dagen
Wie zich kan inschrijven: Agrarische rechtspersonen

Percelen

Gemeente: Zaltbommel
Sectie: L
Nummer: 1572 ged.
Oppervlakte: 1.15.00 ha
Bijzondere voorwaarden:
Pachter is verplicht alle grensstenen en/of andere afscheidingsobjecten in stand te houden.

Cluster c

Clustercode: Zaltb-c.2024
Pachtpakket: Geliberaliseerde pacht
Contractvorm: Pacht 7:397 lid 1 BW
Ingangsdatum overeenkomst: 15 feb 2024
Einddatum overeenkomst: 31 dec 2026
Duur overeenkomst: 2 jaar 10 maanden 16 dagen
Wie zich kan inschrijven: Agrarische rechtspersonen

Percelen

Gemeente: Brakel
Sectie: M
Nummer: 974 ged.
Oppervlakte: 0.40.28 ha
Bijzondere voorwaarden:
1. Aan het Cluster grenst het “Pronkpad”. Het is niet toegestaan dit pad af te sluiten. Inschrijver dient hier bij zijn inschrijving rekening mee te houden.2. Pachter is verplicht alle grensstenen en/of andere afscheidingsobjecten in stand te houden.
Gemeente: Brakel
Sectie: M
Nummer: 977 ged.
Oppervlakte: 1.12.37 ha
Bijzondere voorwaarden:
1. Aan het Cluster grenst het “Pronkpad”. Het is niet toegestaan dit pad af te sluiten. Inschrijver dient hier bij zijn inschrijving rekening mee te houden.2. Pachter is verplicht alle grensstenen en/of andere afscheidingsobjecten in stand te houden.

Cluster d

Clustercode: Zaltb-d.2024
Pachtpakket: Geliberaliseerde pacht
Contractvorm: Pacht 7:395
Ingangsdatum overeenkomst: 15 feb 2024
Einddatum overeenkomst: 31 dec 2026
Duur overeenkomst: 2 jaar 10 maanden 16 dagen
Wie zich kan inschrijven: Agrarische rechtspersonen, overige rechtspersonen, natuurlijke personen

Percelen

Gemeente: Brakel
Sectie: N
Nummer: 559
Oppervlakte: 0.42.80 ha
Bijzondere voorwaarden:
1. Een aantal bewoners aan de Nonnenstraat heeft het recht van overpad op het Cluster. Inschrijver dient hieraan zijn volledige medewerking te verlenen en hier bij zijn inschrijving rekening mee te houden. 2. Pachter is verplicht alle grensstenen en/of andere afscheidingsobjecten in stand te houden.
Gemeente: Brakel
Sectie: N
Nummer: 914
Oppervlakte: 0.39.30 ha
Bijzondere voorwaarden:
1. Een aantal bewoners aan de Nonnenstraat heeft het recht van overpad op het Cluster. Inschrijver dient hieraan zijn volledige medewerking te verlenen en hier bij zijn inschrijving rekening mee te houden. 2. Pachter is verplicht alle grensstenen en/of andere afscheidingsobjecten in stand te houden.

Cluster f

Clustercode: Zaltb-f.2024
Pachtpakket: Geliberaliseerde pacht
Contractvorm: Pacht 7:395
Ingangsdatum overeenkomst: 15 feb 2024
Einddatum overeenkomst: 31 dec 2024
Duur overeenkomst: 10 maanden 16 dagen
Wie zich kan inschrijven: Agrarische rechtspersonen, overige rechtspersonen, natuurlijke personen

Percelen

Gemeente: Rossum
Sectie: E
Nummer: 801 ged.
Oppervlakte: 0.37.34 ha
Bijzondere voorwaarden:
Pachter is verplicht alle grensstenen en/of andere afscheidingsobjecten in stand te houden.
Gemeente: Rossum
Sectie: E
Nummer: 1001 ged.
Oppervlakte: 0.50.54 ha
Bijzondere voorwaarden:
Pachter is verplicht alle grensstenen en/of andere afscheidingsobjecten in stand te houden.

Datums

Deadline stellen vragen
15 jan 2024
Beantwoording vragen
19 jan 2024
Startdatum inschrijving
19 jan 2024
Einddatum inschrijving
28 jan 2024
Informeren voorlopige toewijzing
1 feb 2024
Deadline bezwaar
8 feb 2024
Definitieve toewijzing
9 feb 2024

Puntentelling

0 - 1.49 Punten 0
1.5 - 2.99 Punten 2
3 - 4.49 Punten 4
4.5 - 5.99 Punten 6
6 - 7.49 Punten 8
7.5 - 8.99 Punten 10
9 - 10.49 Punten 12
10.5 - 11.99 Punten 14
12 - 13.49 Punten 16
> 13.5 Punten 20

Gras/klaver 10
Grasland met kruiden 11
Langjarig grasland 13
Meerjarige teelt 14
Natte teelt 6
Rustgewas 16
Stikstofbindend gewas/eiwitgewas 7
Strokenteelt 8
Vezelgewas 17
Vroeg oogsten rooigewas (uiterlijk 31 augustus) 10
Vroeg oogsten rooigewas (uiterlijk 31 oktober) 3
Groenbedekking 10
Onderzaai vanggewas 6
Biologische bestbestrijding 9
Verlengde weidegang overdag 8
Verlengde weidegang dag en nacht 11
Bufferstroken met kruiden (langs bouwland) 100
Bufferstroken met kruiden (langs grasland) 93
Groene braak 56
Skal 13
* Bij eco-activiteiten wordt het punten aantal berekend op het gemiddeld aantal eco-punten per ha.

€ 800,00 - € 899,99 0
€ 900,00 - € 999,99 4
€ 1000,00 - € 1099,99 8
€ 1100,00 - € 1199,99 12
€ 1200,00 - € 1299,99 16
€ 1300,00 - € 1399,99 20
€ 1400,00 - € 1499,99 24
€ 1500,00 - € 1599,99 28
€ 1600,00 - € 1699,99 32
€ 1700,00 - € 1799,99 36
€ 1800,00 - € 1899,99 40
€ 1900,00 - € 1999,99 44
> € 2000 45

SKAL plantaardig 15
SKAL plantaardig in omschakeling 12
SKAL dierlijk 15
SKAL dierlijk in omschakeling 12
On the way to planetproof plant 9
On the way to planetproof ei 3
On the way to planetproof melk 9
Beter leven * zuivel 9
Beter leven ** intensief 3
Beter leven *** intensief 3
Beter leven * vleesrunderen 3
Beter leven ** vleesrunderen met weidegang vrouwelijke dieren 6
Beter leven ** vleesrunderen 3
Beter leven *** vleesrunderen 9
MDV (vanaf MDV 5) stalcertificaat 3
MSE (Maatlat Schoon Erf) 3
Weidemelk 3
Zeldzame landbouwhuisdieren rassen 3
* Bij certificaten wordt het punten aantal gekozen, van het certificaat met het hoogste punten aantal.

0 KM - 2.49 KM 20
2.5 KM - 4.99 KM 15
5 KM - 7.49 KM 10
7.5 KM - 9.99 KM 5
> 10 KM 0
Bij een gelijke puntentelling hanteren we de volgende volgorde; prijs, eco-activiteiten, afstand, certificaten.

Inschrijven

Sorry de inschrijving is gesloten.

Gloudemans voor het land van morgen