Gemeente Oisterwijk 2024

Clustercode: O74

HULP NODIG BIJ DE INSCHRIJVING?

In onderstaande video wordt een toelichting op het formulier gegeven.

T/m uiterlijk 29 november 2023 kunnen er vragen worden gesteld en vanaf 4 t/m 13 december 2023 kan er ingeschreven worden op de clusters.

Inschrijven

Clusters

Cluster a

Clustercode: O74-a.2024
Pachtpakket: Geliberaliseerde pacht
Contractvorm: Pacht 7:395
Ingangsdatum overeenkomst: 1 jan 2024
Einddatum overeenkomst: 31 dec 2024
Duur overeenkomst: 11 maanden 30 dagen
Wie zich kan inschrijven: Agrarische rechtspersonen, overige rechtspersonen, natuurlijke personen

Percelen

Gemeente: Haaren
Sectie: A
Nummer: 1560 ged.
Oppervlakte: 0.24.13 ha
Bijzondere voorwaarden:
Het pachtobject is uitsluitend te gebruiken als grasland voor oogst of beweiding. De bestaande kruidenrand wordt tweemaal per jaar voor een periode van circa drie weken begraasd door levende grazers. De kruidenranden die begraasd worden door schapen zijn afgerasterd. Ten behoeve van het onderhoud door de verpachter aan de houtwallen/ kruidenranden wordt een recht van overpad verleend over het cluster. Pachter zal hieraan zijn volledige medewerking verlenen.
Gemeente: Haaren
Sectie: A
Nummer: 1672 ged.
Oppervlakte: 0.40.45 ha
Bijzondere voorwaarden:
Het pachtobject is uitsluitend te gebruiken als grasland voor oogst of beweiding. De bestaande kruidenrand wordt tweemaal per jaar voor een periode van circa drie weken begraasd door levende grazers. De kruidenranden die begraasd worden door schapen zijn afgerasterd. Ten behoeve van het onderhoud door de verpachter aan de houtwallen/ kruidenranden wordt een recht van overpad verleend over het cluster. Pachter zal hieraan zijn volledige medewerking verlenen.

Cluster b

Clustercode: O74-b.2024
Pachtpakket: Geliberaliseerde pacht
Contractvorm: Pacht 7:397 lid 1 BW
Ingangsdatum overeenkomst: 1 jan 2024
Einddatum overeenkomst: 31 dec 2024
Duur overeenkomst: 11 maanden 30 dagen
Wie zich kan inschrijven: Agrarische rechtspersonen

Percelen

Gemeente: Haaren
Sectie: E
Nummer: 3424 ged.
Oppervlakte: 0.10.00 ha
Gemeente: Haaren
Sectie: E
Nummer: 4708 ged.
Oppervlakte: 2.25.00 ha

Cluster c

Clustercode: O74-c.2024
Pachtpakket: Geliberaliseerde pacht
Contractvorm: Pacht 7:395
Ingangsdatum overeenkomst: 1 jan 2024
Einddatum overeenkomst: 31 dec 2024
Duur overeenkomst: 11 maanden 30 dagen
Wie zich kan inschrijven: Agrarische rechtspersonen, overige rechtspersonen, natuurlijke personen

Percelen

Gemeente: Oisterwijk
Sectie: B
Nummer: 2888
Oppervlakte: 0.67.65 ha

Cluster d

Clustercode: O74-d.2024
Pachtpakket: Geliberaliseerde pacht
Contractvorm: Pacht 7:397 lid 1 BW
Ingangsdatum overeenkomst: 1 jan 2024
Einddatum overeenkomst: 31 dec 2024
Duur overeenkomst: 11 maanden 30 dagen
Wie zich kan inschrijven: Agrarische rechtspersonen

Percelen

Gemeente: Oisterwijk
Sectie: A
Nummer: 4593
Oppervlakte: 1.68.20 ha
Gemeente: Oisterwijk
Sectie: A
Nummer: 5028 ged.
Oppervlakte: 3.42.95 ha
Gemeente: Oisterwijk
Sectie: A
Nummer: 5394 ged.
Oppervlakte: 0.19.80 ha
Gemeente: Oisterwijk
Sectie: A
Nummer: 5395 ged.
Oppervlakte: 0.41.50 ha

Cluster e

Clustercode: O74-e.2024
Pachtpakket: Geliberaliseerde pacht
Contractvorm: Pacht 7:395
Ingangsdatum overeenkomst: 1 jan 2024
Einddatum overeenkomst: 31 dec 2024
Duur overeenkomst: 11 maanden 30 dagen
Wie zich kan inschrijven: Agrarische rechtspersonen, overige rechtspersonen, natuurlijke personen

Percelen

Gemeente: Oisterwijk
Sectie: A
Nummer: 2525
Oppervlakte: 0.77.35 ha
Gemeente: Haaren
Sectie: E
Nummer: 5730 ged.
Oppervlakte: 0.17.88 ha

Cluster f

Clustercode: O74-f.2024
Pachtpakket: Geliberaliseerde pacht
Contractvorm: Pacht 7:397 lid 1 BW
Ingangsdatum overeenkomst: 1 jan 2024
Einddatum overeenkomst: 31 dec 2024
Duur overeenkomst: 11 maanden 30 dagen
Wie zich kan inschrijven: Agrarische rechtspersonen

Percelen

Gemeente: Haaren
Sectie: A
Nummer: 2047
Oppervlakte: 1.43.50 ha

Cluster h

Clustercode: O74-h.2024
Pachtpakket: Geliberaliseerde pacht
Contractvorm: Pacht 7:397 lid 1 BW
Ingangsdatum overeenkomst: 1 jan 2024
Einddatum overeenkomst: 31 dec 2024
Duur overeenkomst: 11 maanden 30 dagen
Wie zich kan inschrijven: Agrarische rechtspersonen

Percelen

Gemeente: Oisterwijk
Sectie: B
Nummer: 254
Oppervlakte: 0.64.70 ha
Gemeente: Oisterwijk
Sectie: B
Nummer: 3584 ged.
Oppervlakte: 2.30.30 ha

Cluster j

Clustercode: O74-j.2024
Pachtpakket: Geliberaliseerde pacht
Contractvorm: Pacht 7:397 lid 1 BW
Ingangsdatum overeenkomst: 1 jan 2024
Einddatum overeenkomst: 31 dec 2024
Duur overeenkomst: 11 maanden 30 dagen
Wie zich kan inschrijven: Agrarische rechtspersonen

Percelen

Gemeente: Moergestel
Sectie: B
Nummer: 3075
Oppervlakte: 2.91.77 ha
Bijzondere voorwaarden:
Het cluster wordt gedurende het festivalseizoen voor een periode van circa 1 maand gebruikt als festivalterrein. Winnaar dient hier rekening mee te houden en zijn volledige medewerking aan te verlenen. Het is niet toegestaan om hierover rechtstreeks afspraken te maken met de festivalorganisatoren en/of andere belanghebbenden
Gemeente: Moergestel
Sectie: B
Nummer: 2381
Oppervlakte: 0.48.00 ha
Bijzondere voorwaarden:
Het cluster wordt gedurende het festivalseizoen voor een periode van circa 1 maand gebruikt als festivalterrein. Winnaar dient hier rekening mee te houden en zijn volledige medewerking aan te verlenen. Het is niet toegestaan om hierover rechtstreeks afspraken te maken met de festivalorganisatoren en/of andere belanghebbenden

Datums

Deadline stellen vragen
29 nov 2023
Beantwoording vragen
4 dec 2023
Startdatum inschrijving
4 dec 2023
Einddatum inschrijving
13 dec 2023
Informeren voorlopige toewijzing
18 dec 2023
Deadline bezwaar
25 dec 2023
Definitieve toewijzing
27 dec 2023

Puntentelling

0 - 1.49 Punten 0
1.5 - 2.99 Punten 4
3 - 4.49 Punten 8
4.5 - 5.99 Punten 12
6 - 7.49 Punten 16
7.5 - 8.99 Punten 20
9 - 10.49 Punten 24
10.5 - 11.99 Punten 28
12 - 13.49 Punten 32
> 13.5 Punten 35

Gras/klaver 10
Grasland met kruiden 11
Langjarig grasland 13
Meerjarige teelt 14
Natte teelt 6
Rustgewas 16
Stikstofbindend gewas/eiwitgewas 7
Strokenteelt 8
Vezelgewas 17
Vroeg oogsten rooigewas (uiterlijk 31 augustus) 10
Vroeg oogsten rooigewas (uiterlijk 31 oktober) 3
Groenbedekking 10
Onderzaai vanggewas 6
Biologische bestbestrijding 9
Verlengde weidegang overdag 8
Verlengde weidegang dag en nacht 11
Bufferstroken met kruiden (langs bouwland) 100
Bufferstroken met kruiden (langs grasland) 93
Groene braak 56
Skal 13
* Bij eco-activiteiten wordt het punten aantal berekend op het gemiddeld aantal eco-punten per ha.

€ 800,00 - € 899,99 0
€ 900,00 - € 999,99 3
€ 1000,00 - € 1099,99 6
€ 1100,00 - € 1199,99 9
€ 1200,00 - € 1299,99 12
€ 1300,00 - € 1399,99 15
€ 1400,00 - € 1499,99 18
€ 1500,00 - € 1599,99 21
€ 1600,00 - € 1699,99 24
€ 1700,00 - € 1799,99 27
€ 1800,00 - € 1899,99 30
€ 1900,00 - € 1999,99 33
> € 2000 35

SKAL plantaardig 15
SKAL plantaardig in omschakeling 12
SKAL dierlijk 15
SKAL dierlijk in omschakeling 12
On the way to planetproof plant 9
On the way to planetproof ei 3
On the way to planetproof melk 9
Beter leven * zuivel 9
Beter leven ** intensief 3
Beter leven *** intensief 3
Beter leven * vleesrunderen 3
Beter leven ** vleesrunderen met weidegang vrouwelijke dieren 6
Beter leven ** vleesrunderen 3
Beter leven *** vleesrunderen 9
MDV (vanaf MDV 5) stalcertificaat 3
MSE (Maatlat Schoon Erf) 3
Weidemelk 3
Zeldzame landbouwhuisdieren rassen 3
Brabantse biodiversiteitsmonitor (BBM) N.t.b.
Natuur- en landschapsscore (N&L pakketten) N.t.b.

Brabantse biodiversiteitsmonitor (BBM)
300 - 999 Punten 3
1000 - 1499 Punten 6
1500 - 1999 Punten 9
2000 - 2500 Punten 15

Natuur- en landschapsscore (N&L pakketten)
0 - 2 Punten 3
2.1 - 4 Punten 9
> 4.1 Punten 12
* Bij certificaten wordt het punten aantal gekozen, van het certificaat met het hoogste punten aantal.

0 KM - 2.49 KM 15
2.5 KM - 4.99 KM 10
5 KM - 7.49 KM 5
7.5 KM - 9.99 KM 2.5
> 10 KM 0
Bij een gelijke puntentelling hanteren we de volgende volgorde; eco-activiteiten, certificaten, prijs, afstand.

Inschrijven

Sorry de inschrijving is gesloten.

Gloudemans voor het land van morgen