Gemeente Maashorst 2024

Clustercode: M192

HULP NODIG BIJ DE INSCHRIJVING?

In onderstaande video wordt een toelichting op het formulier gegeven.

T/m uiterlijk 13 november 2023 kunnen er vragen worden gesteld en vanaf 17 t/m 26 november kan er ingeschreven worden op de clusters.

Inschrijven

Clusters

Cluster a

Clustercode: M192-a.2024
Pachtpakket: Geliberaliseerde pacht
Contractvorm: Pacht 7:397 lid 1 BW
Ingangsdatum overeenkomst: 1 jan 2024
Einddatum overeenkomst: 31 dec 2027
Duur overeenkomst: 3 jaar 11 maanden 30 dagen
Wie zich kan inschrijven: Agrarische rechtspersonen

Percelen

Gemeente: Zeeland
Sectie: K
Nummer: 1399
Oppervlakte: 3.89.90 ha
Bijzondere voorwaarden:
Binnen het cluster geldt een glyfosaatverbod.
Gemeente: Zeeland
Sectie: K
Nummer: 1398
Oppervlakte: 0.10.00 ha
Bijzondere voorwaarden:
Binnen het cluster geldt een glyfosaatverbod.
Gemeente: Zeeland
Sectie: K
Nummer: 1400
Oppervlakte: 1.00.10 ha
Bijzondere voorwaarden:
Binnen het cluster geldt een glyfosaatverbod.

Cluster b

Clustercode: M192-b.2024
Pachtpakket: Geliberaliseerde pacht
Contractvorm: Pacht 7:395
Ingangsdatum overeenkomst: 1 jan 2024
Einddatum overeenkomst: 31 dec 2027
Duur overeenkomst: 3 jaar 11 maanden 30 dagen
Wie zich kan inschrijven: Agrarische rechtspersonen, overige rechtspersonen, natuurlijke personen

Percelen

Gemeente: Zeeland
Sectie: L
Nummer: 597 ged.
Oppervlakte: 0.56.00 ha
Bijzondere voorwaarden:
Binnen het cluster geldt een glyfosaatverbod.

Cluster c

Clustercode: M192-c.2024
Pachtpakket: Geliberaliseerde pacht
Contractvorm: Pacht 7:395
Ingangsdatum overeenkomst: 1 jan 2024
Einddatum overeenkomst: 31 dec 2027
Duur overeenkomst: 3 jaar 11 maanden 30 dagen
Wie zich kan inschrijven: Agrarische rechtspersonen, overige rechtspersonen, natuurlijke personen

Percelen

Gemeente: Zeeland
Sectie: H
Nummer: 2579
Oppervlakte: 0.64.90 ha
Bijzondere voorwaarden:
Binnen het cluster geldt een glyfosaatverbod.

Cluster d

Clustercode: M192-d.2024
Pachtpakket: Geliberaliseerde pacht
Contractvorm: Pacht 7:397 lid 1 BW
Ingangsdatum overeenkomst: 1 jan 2024
Einddatum overeenkomst: 31 dec 2027
Duur overeenkomst: 3 jaar 11 maanden 30 dagen
Wie zich kan inschrijven: Agrarische rechtspersonen

Percelen

Gemeente: Zeeland
Sectie: H
Nummer: 4883 ged.
Oppervlakte: 1.08.00 ha
Bijzondere voorwaarden:
Binnen het cluster geldt een glyfosaatverbod.

Cluster e

Clustercode: M192-e.2024
Pachtpakket: Geliberaliseerde pacht
Contractvorm: Pacht 7:397 lid 1 BW
Ingangsdatum overeenkomst: 1 jan 2024
Einddatum overeenkomst: 31 dec 2027
Duur overeenkomst: 3 jaar 11 maanden 30 dagen
Wie zich kan inschrijven: Agrarische rechtspersonen

Percelen

Gemeente: Zeeland
Sectie: E
Nummer: 2990 ged. (1)
Oppervlakte: 1.05.00 ha
Bijzondere voorwaarden:
Binnen het cluster geldt een glyfosaatverbod.

Cluster f

Clustercode: M192-f.2024
Pachtpakket: Geliberaliseerde pacht
Contractvorm: Pacht 7:397 lid 1 BW
Ingangsdatum overeenkomst: 1 jan 2024
Einddatum overeenkomst: 31 dec 2024
Duur overeenkomst: 11 maanden 30 dagen
Wie zich kan inschrijven: Agrarische rechtspersonen

Percelen

Gemeente: Zeeland
Sectie: H
Nummer: 4459
Oppervlakte: 1.65.54 ha
Bijzondere voorwaarden:
Binnen het cluster geldt een glyfosaatverbod.
Gemeente: Zeeland
Sectie: H
Nummer: 3879 ged.
Oppervlakte: 0.93.75 ha
Bijzondere voorwaarden:
Binnen het cluster geldt een glyfosaatverbod.

Cluster g

Clustercode: M192-g.2024
Pachtpakket: Geliberaliseerde pacht
Contractvorm: Pacht 7:397 lid 1 BW
Ingangsdatum overeenkomst: 1 jan 2024
Einddatum overeenkomst: 31 dec 2027
Duur overeenkomst: 3 jaar 11 maanden 30 dagen
Wie zich kan inschrijven: Agrarische rechtspersonen

Percelen

Gemeente: Zeeland
Sectie: E
Nummer: 3000
Oppervlakte: 1.01.60 ha
Bijzondere voorwaarden:
Binnen het cluster geldt een glyfosaatverbod.
Gemeente: Zeeland
Sectie: E
Nummer: 3300
Oppervlakte: 1.06.06 ha
Bijzondere voorwaarden:
Binnen het cluster geldt een glyfosaatverbod.
Gemeente: Zeeland
Sectie: E
Nummer: 3305
Oppervlakte: 0.24.18 ha
Bijzondere voorwaarden:
Binnen het cluster geldt een glyfosaatverbod.

Cluster h

Clustercode: M192-h.2024
Pachtpakket: Geliberaliseerde pacht
Contractvorm: Pacht 7:397 lid 1 BW
Ingangsdatum overeenkomst: 1 jan 2024
Einddatum overeenkomst: 31 dec 2027
Duur overeenkomst: 3 jaar 11 maanden 30 dagen
Wie zich kan inschrijven: Agrarische rechtspersonen

Percelen

Gemeente: Zeeland
Sectie: E
Nummer: 2990 ged. (2)
Oppervlakte: 1.05.00 ha
Bijzondere voorwaarden:
Binnen het cluster geldt een glyfosaatverbod.

Cluster i

Clustercode: M192-i.2024
Pachtpakket: Geliberaliseerde pacht
Contractvorm: Pacht 7:397 lid 1 BW
Ingangsdatum overeenkomst: 1 jan 2024
Einddatum overeenkomst: 31 dec 2024
Duur overeenkomst: 11 maanden 30 dagen
Wie zich kan inschrijven: Agrarische rechtspersonen

Percelen

Gemeente: Uden
Sectie: P
Nummer: 806
Oppervlakte: 3.01.61 ha
Bijzondere voorwaarden:
Binnen het cluster geldt een glyfosaatverbod. Mogelijk voert de Gemeente gedurende de pachtperiode onderzoeken op het gepachte uit (o.a. Flora en Fauna en archeologisch onderzoek). Winnaar zal hieraan haar volledige medewerking verlenen. De eventuele ontstane schade zal worden vergoed conform de tarievenlijst gewasschade 2024 van de Gasunie.

Cluster j

Clustercode: M192-j.2024
Pachtpakket: Geliberaliseerde pacht
Contractvorm: Pacht 7:395
Ingangsdatum overeenkomst: 1 jan 2024
Einddatum overeenkomst: 31 dec 2024
Duur overeenkomst: 11 maanden 30 dagen
Wie zich kan inschrijven: Agrarische rechtspersonen, overige rechtspersonen, natuurlijke personen

Percelen

Gemeente: Uden
Sectie: P
Nummer: 3329 ged. (1)
Oppervlakte: 0.72.20 ha
Bijzondere voorwaarden:
Binnen het cluster geldt een glyfosaatverbod. Mogelijk voert de Gemeente gedurende de pachtperiode onderzoeken op het gepachte uit (o.a. Flora en Fauna en archeologisch onderzoek). Winnaar zal hieraan haar volledige medewerking verlenen. De eventuele ontstane schade zal worden vergoed conform de tarievenlijst gewasschade 2024 van de Gasunie.

Cluster k

Clustercode: M192-k.2024
Pachtpakket: Geliberaliseerde pacht
Contractvorm: Pacht 7:397 lid 1 BW
Ingangsdatum overeenkomst: 1 jan 2024
Einddatum overeenkomst: 31 dec 2024
Duur overeenkomst: 11 maanden 30 dagen
Wie zich kan inschrijven: Agrarische rechtspersonen

Percelen

Gemeente: Uden
Sectie: P
Nummer: 3749 ged. (1)
Oppervlakte: 1.17.00 ha
Bijzondere voorwaarden:
Binnen het cluster geldt een glyfosaatverbod. Mogelijk voert de Gemeente gedurende de pachtperiode onderzoeken op het gepachte uit (o.a. Flora en Fauna en archeologisch onderzoek). Winnaar zal hieraan haar volledige medewerking verlenen. De eventuele ontstane schade zal worden vergoed conform de tarievenlijst gewasschade 2024 van de Gasunie.

Cluster l

Clustercode: M192-l.2024
Pachtpakket: Geliberaliseerde pacht
Contractvorm: Pacht 7:397 lid 1 BW
Ingangsdatum overeenkomst: 1 jan 2024
Einddatum overeenkomst: 31 dec 2024
Duur overeenkomst: 11 maanden 30 dagen
Wie zich kan inschrijven: Agrarische rechtspersonen

Percelen

Gemeente: Uden
Sectie: P
Nummer: 3749 ged. (2)
Oppervlakte: 2.56.65 ha
Bijzondere voorwaarden:
Binnen het cluster geldt een glyfosaatverbod. Mogelijk voert de Gemeente gedurende de pachtperiode onderzoeken op het gepachte uit (o.a. Flora en Fauna en archeologisch onderzoek). Winnaar zal hieraan haar volledige medewerking verlenen. De eventuele ontstane schade zal worden vergoed conform de tarievenlijst gewasschade 2024 van de Gasunie.

Cluster m

Clustercode: M192-m.2024
Pachtpakket: Geliberaliseerde pacht
Contractvorm: Pacht 7:397 lid 1 BW
Ingangsdatum overeenkomst: 1 jan 2024
Einddatum overeenkomst: 31 dec 2024
Duur overeenkomst: 11 maanden 30 dagen
Wie zich kan inschrijven: Agrarische rechtspersonen

Percelen

Gemeente: Uden
Sectie: P
Nummer: 3333 ged.
Oppervlakte: 1.79.00 ha
Bijzondere voorwaarden:
Binnen het cluster geldt een glyfosaatverbod. Mogelijk voert de Gemeente gedurende de pachtperiode onderzoeken op het gepachte uit (o.a. Flora en Fauna en archeologisch onderzoek). Winnaar zal hieraan haar volledige medewerking verlenen. De eventuele ontstane schade zal worden vergoed conform de tarievenlijst gewasschade 2024 van de Gasunie.

Cluster n

Clustercode: M192-n.2024
Pachtpakket: Geliberaliseerde pachtt
Contractvorm: Pacht 7:397 lid 1 BW
Ingangsdatum overeenkomst: 1 jan 2024
Einddatum overeenkomst: 31 dec 2027
Duur overeenkomst: 3 jaar 11 maanden 30 dagen
Wie zich kan inschrijven: Agrarische rechtspersonen

Percelen

Gemeente: Uden
Sectie: D
Nummer: 2216 ged. (2)
Oppervlakte: 0.20.71 ha
Bijzondere voorwaarden:
Binnen het cluster geldt een glyfosaatverbod.
Gemeente: Uden
Sectie: D
Nummer: 3321 ged. (2)
Oppervlakte: 1.27.29 ha
Bijzondere voorwaarden:
Binnen het cluster geldt een glyfosaatverbod.

Cluster o

Clustercode: M192-o.2024
Pachtpakket: Geliberaliseerde pacht
Contractvorm: Pacht 7:397 lid 1 BW
Ingangsdatum overeenkomst: 1 jan 2024
Einddatum overeenkomst: 31 dec 2027
Duur overeenkomst: 3 jaar 11 maanden 30 dagen
Wie zich kan inschrijven: Agrarische rechtspersonen

Percelen

Gemeente: Uden
Sectie: F
Nummer: 5546
Oppervlakte: 0.91.10 ha
Bijzondere voorwaarden:
Binnen het cluster geldt een glyfosaatverbod. Op het gepachte zijn enkel lage gewassen toegestaan. Het is niet toegestaan mais te telen op het gepachte.
Gemeente: Uden
Sectie: F
Nummer: 5548 ged.
Oppervlakte: 1.78.83 ha
Bijzondere voorwaarden:
Binnen het cluster geldt een glyfosaatverbod. Op het gepachte zijn enkel lage gewassen toegestaan. Het is niet toegestaan mais te telen op het gepachte.

Datums

Deadline stellen vragen
13 nov 2023
Beantwoording vragen
17 nov 2023
Startdatum inschrijving
17 nov 2023
Einddatum inschrijving
26 nov 2023
Informeren voorlopige toewijzing
5 dec 2023
Deadline bezwaar
12 dec 2023
Definitieve toewijzing
13 dec 2023

Puntentelling

0 - 1.49 Punten 0
1.5 - 2.99 Punten 4
3 - 4.49 Punten 8
4.5 - 5.99 Punten 12
6 - 7.49 Punten 16
7.5 - 8.99 Punten 20
9 - 10.49 Punten 24
10.5 - 11.99 Punten 28
12 - 13.49 Punten 32
> 13.5 Punten 35

Gras/klaver 10
Grasland met kruiden 11
Langjarig grasland 13
Meerjarige teelt 14
Natte teelt 6
Rustgewas 16
Stikstofbindend gewas/eiwitgewas 7
Strokenteelt 8
Vezelgewas 17
Vroeg oogsten rooigewas (uiterlijk 31 augustus) 10
Vroeg oogsten rooigewas (uiterlijk 31 oktober) 3
Groenbedekking 10
Onderzaai vanggewas 6
Biologische bestbestrijding 9
Verlengde weidegang overdag 8
Verlengde weidegang dag en nacht 11
Bufferstroken met kruiden (langs bouwland) 100
Bufferstroken met kruiden (langs grasland) 93
Groene braak 56
Skal 13
* Bij eco-activiteiten wordt het punten aantal berekend op het gemiddeld aantal eco-punten per ha.

€ 800,00 - € 899,99 0
€ 900,00 - € 999,99 3
€ 1000,00 - € 1099,99 6
€ 1100,00 - € 1199,99 9
€ 1200,00 - € 1299,99 12
€ 1300,00 - € 1399,99 15
€ 1400,00 - € 1499,99 18
€ 1500,00 - € 1599,99 21
€ 1600,00 - € 1699,99 24
€ 1700,00 - € 1799,99 27
€ 1800,00 - € 1899,99 30
€ 1900,00 - € 1999,99 33
> € 2000 35

SKAL plantaardig 15
SKAL plantaardig in omschakeling 12
SKAL dierlijk 15
SKAL dierlijk in omschakeling 12
On the way to planetproof plant 9
On the way to planetproof ei 3
On the way to planetproof melk 9
Beter leven * zuivel 9
Beter leven ** intensief 3
Beter leven *** intensief 3
Beter leven * vleesrunderen 3
Beter leven ** vleesrunderen met weidegang vrouwelijke dieren 6
Beter leven ** vleesrunderen 3
Beter leven *** vleesrunderen 9
MDV (vanaf MDV 5) stalcertificaat 3
MSE (Maatlat Schoon Erf) 3
Weidemelk 3
Zeldzame landbouwhuisdieren rassen 3
Brabantse biodiversiteitsmonitor (BBM) N.t.b.
Natuur- en landschapsscore (N&L pakketten) N.t.b.

Brabantse biodiversiteitsmonitor (BBM)
300 - 999 Punten 3
1000 - 1499 Punten 6
1500 - 1999 Punten 9
2000 - 2500 Punten 15

Natuur- en landschapsscore (N&L pakketten)
0 - 2 Punten 3
2.1 - 4 Punten 9
> 4.1 Punten 12
* Bij certificaten wordt het punten aantal gekozen, van het certificaat met het hoogste punten aantal.

0 KM - 2.49 KM 15
2.5 KM - 4.99 KM 10
5 KM - 7.49 KM 5
7.5 KM - 9.99 KM 2.5
> 10 KM 0
Bij een gelijke puntentelling hanteren we de volgende volgorde; eco-activiteiten, certificaten, afstand, prijs.

Inschrijven

Sorry de inschrijving is gesloten.

Gloudemans voor het land van morgen