Gloudemans uitsprakenUitspraken

Planschade

30 mei 2012

ABRS 30 mei 2012, zaaknummer 201106164 (Loppersum)

Bekijk uitspraak Deze uitspraak is een bevestiging van eerdere uitspraken waarin de Afdeling concludeert dat de planologische situatie Lees verder

ABRS 30 mei 2012, zaaknummer 201109238 (Amsterdam Zuidoost)

Bekijk uitspraak De rechtbank heeft destijds de StAB gevraagd advies uit te brengen. De inhoud van het StAB-rapport Lees verder

25 april 2012

ABRS 25 april 2012, zaaknummer 201106837 (Beek)

Bekijk uitspraak In deze casus staat de vraag centraal of een monumentaal (kantoor)pand door de wijziging van de Lees verder

ABRS 25 april 2012, zaaknummer 201107326 (provincie Limburg)

Bekijk uitspraak Appellant had verzocht om schadevergoeding overeenkomstig artikel 30 van de Reconstructiewet concentratiegebieden (Rwc). De provincie heeft Lees verder

ABRS 25 april 2012, zaaknummer 201107363 (Sint-Anthonis)

Bekijk uitspraak De voorzienbaarheid van de schade staat hier centraal. Tussen het voorontwerp en het ontwerp-bestemmingsplan is een Lees verder

11 april 2012

ABRS 11 april 2012, zaaknummer 201010569 (Beuningen)

Bekijk uitspraak In deze kwestie claimde appellant door de verminderde gebruiksmogelijkheden een waardedaling van het perceel. In afwijking Lees verder

ABRS 11 april 2012, zaaknummer 201108251 (Neerijnen)

Bekijk uitspraak In deze zaak was de gewraakte planologische maatregel voorzienbaar, omdat appellant de woning gekocht had nadat Lees verder

ABRS 11 april 2012, zaaknummer 201107694 (Peel en Maas)

Bekijk uitspraak Als kantoor zijn wij namens appellant betrokken geweest bij deze zaak. In hoger beroep waren meerdere Lees verder

4 april 2012

ABRS 4 april 2012, zaaknummer 201110096 (Waddinxveen)

Bekijk uitspraak In de uitspraak stelt appellant dat de deskundige niet onpartijdig handelt omdat de gemeente hem betaalt. Lees verder

ABRS 4 april 2012, zaaknummer 201107151 (Heeze-Leende)

Bekijk uitspraak In het Streekplan van de provincie Noord-Brabant waren voor het betreffende perceel niet zodanige concrete bouwvoornemens Lees verder

15 maart 2012

LJN: BV9071, Rechtbank Rotterdam 15 maart 2012 (publicatie 16 maart 2012)

Bekijk uitspraak Dit is de uitspraak van de rechtbank na de gewezen tussenuitspraak van 29 september 2011 (LJN: Lees verder

14 maart 2012

ABRS 14 maart 2012, zaaknummer 2011069930 (Tubbergen)

Bekijk uitspraak In deze casus was in de voorschriften van het bestemmingsplan geen maximale hoogtemaatvoering opgenomen voor een Lees verder

ABRS 14 maart 2012, zaaknummer 201105008 (Goirle)

Bekijk uitspraak Hier staat de voorzienbaarheid van de planologische mutatie centraal. Uit een structuurschets zou volgen dat de Lees verder

ABRS 14 maart 2012, zaaknummer 201106432 (Lochem)

Bekijk uitspraak De Afdeling heeft hier uitspraak gedaan in een casus waar de eeuwenoude discussie speelt: wat is Lees verder

ABRS 14 maart 2012, zaaknummer 201106711 (Voorst)

Bekijk uitspraak In deze uitspraak kent de Afdeling weer betekenis toe aan de aanvullende werking van de gemeentelijke Lees verder

 • 03-07-2019 / ABRS – Woonbestemming

  Appellant stelt schade te hebben geleden als gevolg van de komst van een woonbestemming. Volgens appellant maakt het nieuwe bestemmingsplan het mogelijk om woningen en een half-ondergrondse parkeergarage op te richten. De Afdeling concludeert dat woningen ter plaatse niet mogelijk zijn omdat niet is voorzien in een bouwvlak voor hoofdgebouwen.

 • Gloudemans is verhuisd

  Onze locatie in Rosmalen, waar wij meer dan 100 jaar waren gevestigd, werd te klein voor ons groeiende team. Wij hebben onze grenzen verlegd en zijn deze maand verhuisd naar Nuland in de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

 • Gloudemans actief voor Samenloop voor Hoop Rosmalen

  Komend weekend loopt er een team van Gloudemans mee met de SamenLoop voor Hoop in Rosmalen. SamenLoop voor Hoop is een evenement van KWF voor iedereen die iets tegen kanker wil doen. Gedurende een 24-uurs wandelestafette staan we samen met lotgenoten stil bij kanker én vieren we het leven.

 • Deskundigenkosten

  Inleiding Verzoekers worden in een planschade- of nadeelcompensatieprocedure in de praktijk vaak bijgestaan door juristen, maar ook door Lees verder

 • 03-07-2019 / ABRS – Woz-waarde

  In deze zaak heeft de Afdeling eerder in een tussenuitspraak overwogen dat een verkeerde etmaalintensiteit als uitgangspunt diende te worden gehanteerd. Als gevolg van de gewijzigde etmaalintensiteit is onderzoek gedaan naar de geluidsbelasting en is vervolgens aan Gloudemans verzocht om te adviseren over de planschade.

 • 03-07-2019 / ABRS – Aanknopingspunten voor twijfel aan de juistheid

  Appellant stelt schade te hebben geleden als gevolg van de komst van de A73. Bij de Afdeling staat onder meer ter discussie of bij de oude planologische situatie rekening diende te worden gehouden met de mogelijkheid om een geluidscherm op te richten met een hoogte van 15 m.

 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden / art. 26 Wvg / nietig verklaring

  In de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 28 juni 2019 heeft het Hof bevestigd dat het mogelijk is voor een gemeente om – nadat het voorkeursrecht al is vervallen – toch nog een oude overeenkomst nietig te laten verklaren die in strijd met dat voorkeursrecht is gesloten.

 • Horn, nabij Houterhof, en Heythuysen, nabij Aan de Bergen, percelen bos

  Te koop zijn twee percelen bos. Perceel 1 is gelegen nabij Houterhof te Horn, groot 0.60.25 ha. Perceel 2 is gelegen nabij Aan de Bergen te Heythuysen, groot 0.52.50 ha.

 • Te ver verwijderd causaal verband

  In een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 26 juni 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:2025) zien we een voorbeeld van te ver verwijderd causaal verband.

 • 26-06-2019 / ABRS – directe schade, taxatie / nmr / anderszins verzekerd

  Onderhavige uitspraak ziet op directe schade.

 • 26-06-2019 / ABRS – voorzienbaarheid

  De rechtbank heeft geoordeeld dat het college appellant voorzienbaarheid kon tegenwerpen. Appellant komt in hoger beroep op tegen dit oordeel. Volgens appellant blijkt uit de door hem overgelegde stukken dat hij in de periode van 28 mei 2001 tot 25 november 2002 economisch eigenaar was van zijn perceel en hem kan daarom geen voorzienbaarheid van voor hem nadelige planologische wijziging worden tegengeworpen.

 • 26-06-2019 / ABRS – taxatie en NMR

  Appellant betoogt dat de schade tot het normaal maatschappelijk risico behoort en voert aan dat het realiseren van bebouwing tegen de rand van het dorp een normaal maatschappelijke ontwikkeling is en dat die ontwikkeling past in het provinciale beleid en bovendien op een afstand van ruim 100 m tot de woning heeft plaatsgevonden.

 • 26-06-2019 / ABRS – Bedoeling planwetgever

  Volgens de vennootschap lijdt zij schade in de vorm van waardevermindering van de gronden als gevolg van het nieuwe bestemmingsplan omdat, naar zij stelt, de mogelijkheid om op de gronden een supermarkt te vestigen, daardoor is komen te vervallen.

 • “Kapitaliseren moet je leren”

  In een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 12 juni 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1889) wordt de taxatie van een appartement en de geconstateerde waardedaling uitvoerig besproken. De betrokken adviseur heeft hiervoor gebruikgemaakt van de huurwaarde(kapitalisatie)methode.

 • 12-06-2019 / ABRS – NMR en deskundigenkosten

  Bekijk uitspraak Het normaal maatschappelijk risico in deze zaak was vastgesteld op de forfaitaire drempel van 2%. De Lees verder

Spring naar toolbar