Gloudemans uitsprakenUitspraken

Uitspraken

Wij willen meer zijn dan een adviesbureau. Kennisdeling staat hierbij voor ons voorop. Zo publiceren onze medewerkers in vaktijdschriften en analyseren zij gerechtelijke uitspraken. Zo combineren wij ons werk en delen wij daarbij onze kennis.

Onteigening 15 november 2011

Besluit van 15 november 2011, nr. 11.002722 (gemeente Weert)

Bekijk uitspraak De Kroon geeft aan dat zelfrealisatie niet aan de orde is. Reclamant beschikt zelf over onvoldoende Lees verder

Nadeelcompensatie 9 november 2011

ABRS 9 november 2011, zaaknummers 201103951/3953/5238 (Schiphol)

Bekijk uitspraak In deze uitspraken gaat de Afdeling in op de vraag of de verzoeken om nadeelcompensatie als Lees verder

Onteigening 27 oktober 2011

Besluit van 27 oktober 2011, nr. 11.002598 (gemeente Weert)

Bekijk uitspraak Onteigening voor een voetbalcomplex. Reclamant stelt: zo er al redenen zijn voor verplaatsing van het voetbalveld, Lees verder

Onteigening

Besluit van 27 oktober 2011, nr. 11.002599 (gemeente Utrecht)

Bekijk uitspraak Geen zienswijzen. (Besluit van 27 oktober 2011, nr. 11.002599 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening Lees verder

Onteigening 24 oktober 2011

Besluit van 24 oktober 2011, nr. 11.002533 (gemeente Hellevoetsluis)

Bekijk uitspraak Reclamant betwijfelt of de randweg binnen vijf jaar zal worden aangelegd en twijfelt aan de economische Lees verder

Onteigening

Besluit van 24 oktober 2011, nr. 11.002508 (gemeente Opsterland)

Bekijk uitspraak Zienswijzen planologisch van aard en gaan over minnelijke onderhandelingen. Reclamanten geven aan dat er al een Lees verder

Nadeelcompensatie 19 oktober 2011

ABRS d.d. 19 oktober 2011, zaaknummer 201100441/1/H2

Bekijk uitspraak Schadevergoeding wordt geclaimd in de vorm van waardevermindering van het perceel door de sluiting van een Lees verder

Onteigening 14 oktober 2011

Besluit van 14 oktober 2011, nr. 11.002474 (gemeente Oirschot)

Bekijk uitspraak De Kroon stelt dat aan de eis van voldoende minnelijke onderhandelingen is voldaan, er is een Lees verder

Nadeelcompensatie 12 oktober 2011

LJN: BT7434, Raad van State 12 oktober 2011, 201101428/1/H2

Bekijk uitspraak Na ingebruikname van de Westerscheldetunnel op 15 maart 2003 is de veerdienst Vlissingen–Breskens voor motorvoertuigen beëindigd. Lees verder

Onteigening 5 oktober 2011

Besluit van 5 oktober 2011, nr. 11.002380 (gemeente Werkendam)

Bekijk uitspraak De Kroon geeft aan dat voor de bestemming in dit geval kan worden onteigend, omdat de Lees verder

Onteigening 29 september 2011

Besluit van 29 september 2011, nr. 11.002336 (gemeente Haarlemmermeer)

Bekijk uitspraak  Noodzaak ontbreekt – onteigening voor aanleg van recreatiegebied in dit geval onevenredig bezwarend Met betrekking tot Lees verder

Onteigening 22 september 2011

Besluit van 22 september 2011, nr. 11.002267 (gemeente Katwijk)

Bekijk uitspraak De Kroon kan reclamant niet volgen in hun redenering dat de gemeente zich door een aanmerkelijke Lees verder

Onteigening 19 september 2011

Besluit van 19 september 2011, nr. 11.002208 (gemeente Ridderkerk)

Bekijk uitspraak Zienswijzen gericht op de hoogte van de schadeloosstelling. Hoort thuis in de gerechtelijke fase. (Besluit van Lees verder

Nadeelcompensatie 7 september 2011

ABRS d.d. 7 september 2011, zaaknummer 201008682/1/H2

Bekijk uitspraak De door Restaurant Den Tol B.V. geclaimde schade ten gevolge van het vervallen van de noordelijke Lees verder

Onteigening 30 augustus 2011

KB 30 augustus 2011, nr. 11.002038 (gemeente Amsterdam)

Bekijk uitspraak Koninklijk Besluit van 30 augustus 2011, nr. 11.002038, tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in Lees verder

 • 03-07-2019 / ABRS – Woonbestemming

  Appellant stelt schade te hebben geleden als gevolg van de komst van een woonbestemming. Volgens appellant maakt het nieuwe bestemmingsplan het mogelijk om woningen en een half-ondergrondse parkeergarage op te richten. De Afdeling concludeert dat woningen ter plaatse niet mogelijk zijn omdat niet is voorzien in een bouwvlak voor hoofdgebouwen.

 • Gloudemans is verhuisd

  Onze locatie in Rosmalen, waar wij meer dan 100 jaar waren gevestigd, werd te klein voor ons groeiende team. Wij hebben onze grenzen verlegd en zijn deze maand verhuisd naar Nuland in de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

 • Gloudemans actief voor Samenloop voor Hoop Rosmalen

  Komend weekend loopt er een team van Gloudemans mee met de SamenLoop voor Hoop in Rosmalen. SamenLoop voor Hoop is een evenement van KWF voor iedereen die iets tegen kanker wil doen. Gedurende een 24-uurs wandelestafette staan we samen met lotgenoten stil bij kanker én vieren we het leven.

 • Deskundigenkosten

  Inleiding Verzoekers worden in een planschade- of nadeelcompensatieprocedure in de praktijk vaak bijgestaan door juristen, maar ook door Lees verder

 • 03-07-2019 / ABRS – Woz-waarde

  In deze zaak heeft de Afdeling eerder in een tussenuitspraak overwogen dat een verkeerde etmaalintensiteit als uitgangspunt diende te worden gehanteerd. Als gevolg van de gewijzigde etmaalintensiteit is onderzoek gedaan naar de geluidsbelasting en is vervolgens aan Gloudemans verzocht om te adviseren over de planschade.

 • 03-07-2019 / ABRS – Aanknopingspunten voor twijfel aan de juistheid

  Appellant stelt schade te hebben geleden als gevolg van de komst van de A73. Bij de Afdeling staat onder meer ter discussie of bij de oude planologische situatie rekening diende te worden gehouden met de mogelijkheid om een geluidscherm op te richten met een hoogte van 15 m.

 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden / art. 26 Wvg / nietig verklaring

  In de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 28 juni 2019 heeft het Hof bevestigd dat het mogelijk is voor een gemeente om – nadat het voorkeursrecht al is vervallen – toch nog een oude overeenkomst nietig te laten verklaren die in strijd met dat voorkeursrecht is gesloten.

 • Horn, nabij Houterhof, en Heythuysen, nabij Aan de Bergen, percelen bos

  Te koop zijn twee percelen bos. Perceel 1 is gelegen nabij Houterhof te Horn, groot 0.60.25 ha. Perceel 2 is gelegen nabij Aan de Bergen te Heythuysen, groot 0.52.50 ha.

 • Te ver verwijderd causaal verband

  In een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 26 juni 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:2025) zien we een voorbeeld van te ver verwijderd causaal verband.

 • 26-06-2019 / ABRS – directe schade, taxatie / nmr / anderszins verzekerd

  Onderhavige uitspraak ziet op directe schade.

 • 26-06-2019 / ABRS – voorzienbaarheid

  De rechtbank heeft geoordeeld dat het college appellant voorzienbaarheid kon tegenwerpen. Appellant komt in hoger beroep op tegen dit oordeel. Volgens appellant blijkt uit de door hem overgelegde stukken dat hij in de periode van 28 mei 2001 tot 25 november 2002 economisch eigenaar was van zijn perceel en hem kan daarom geen voorzienbaarheid van voor hem nadelige planologische wijziging worden tegengeworpen.

 • 26-06-2019 / ABRS – taxatie en NMR

  Appellant betoogt dat de schade tot het normaal maatschappelijk risico behoort en voert aan dat het realiseren van bebouwing tegen de rand van het dorp een normaal maatschappelijke ontwikkeling is en dat die ontwikkeling past in het provinciale beleid en bovendien op een afstand van ruim 100 m tot de woning heeft plaatsgevonden.

 • 26-06-2019 / ABRS – Bedoeling planwetgever

  Volgens de vennootschap lijdt zij schade in de vorm van waardevermindering van de gronden als gevolg van het nieuwe bestemmingsplan omdat, naar zij stelt, de mogelijkheid om op de gronden een supermarkt te vestigen, daardoor is komen te vervallen.

 • “Kapitaliseren moet je leren”

  In een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 12 juni 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1889) wordt de taxatie van een appartement en de geconstateerde waardedaling uitvoerig besproken. De betrokken adviseur heeft hiervoor gebruikgemaakt van de huurwaarde(kapitalisatie)methode.

 • 12-06-2019 / ABRS – NMR en deskundigenkosten

  Bekijk uitspraak Het normaal maatschappelijk risico in deze zaak was vastgesteld op de forfaitaire drempel van 2%. De Lees verder

Spring naar toolbar