Nota Kostenverhaal gemeente Buren

De gemeente Buren stelde in 2010 de Nota Kostenverhaal 2010-2020 vast. Deze nota kostenverhaal moest voor het einde van 2020 worden geactualiseerd, vóór het bestendigen van haar beleid ten aanzien van te verhalen kosten. Daarnaast bestond er voor de portefeuillehouders aanleiding om het huidig kostenverhaal te actualiseren. Zo kan het actuele – door de gemeenteraad vastgestelde – kader voor kostenverhaal gehanteerd worden in te sluiten anterieure overeenkomsten met ontwikkelende partijen. Het resultaat werd een Nota Kostenverhaal waarmee de gemeente Buren nog jaren vooruit kan.

Aanleiding

In mei 2020 werd Gloudemans gebeld door Gijs Klop, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening, gemeente Buren. De wethouder wilde namelijk nog voor de zomer een nieuwe nota kostenverhaal, zodat aan ontwikkelende partijen een hogere bijdrage kon worden gevraagd. Gijs had van een ex-collega van een andere gemeente begrepen dat de pragmatische en deskundige aanpak van Gloudemans hem hierbij kon helpen. Snel volgde een gesprek met de wethouder en startte de opdracht voor actualisatie van de nota kostenverhaal 2010.

De eerste constatering was dat een zorgvuldige actualisatie van de nota kostenverhaal niet voor de zomer van 2020 door de raad kon worden vastgesteld. Daarvoor was de tijd simpelweg te kort, maar vaststelling van de nieuwe nota bleek wel haalbaar in december 2020.

De tweede constatering was dat de nota kostenverhaal 2010 al grotendeels compleet was, maar dat de uitgangspunten, investeringen en bijdragen naar de huidige praktijk binnen de gemeente Buren moest worden omgezet. Samen met de inzet van betrokken medewerkers van de gemeente Buren, heeft dit geleid tot een reële en redelijke nota kostenverhaal. Zo worden de (voorziene) gemeentelijke investeringen op de profijtelijke gebieden en gebiedsontwikkelingen verhaald.

De derde constatering was dat de geactualiseerde nota kostenverhaal moest passen bij de huidige en toekomstige tijd. Op die manier kon een mooi, herkenbaar en toekomstproof beleidskader worden vastgesteld. De nota kostenverhaal is geen statisch beleidskader geworden. Het is een beleidsdocument met 90% eigen input vanuit de betrokken medewerkers en 10% inhoudelijk deskundige toevoeging van Gloudemans, 100% eigen beeldmateriaal en huisstijl van de gemeente Buren én eenvoudig om te zetten naar kostenverhaal onder de Omgevingswet.

Voor dit project ging Gloudemans ten eerste in gesprek met de wethouder, Gijs Klop en Rudine Berends om de vraag achter de vraag te achterhalen. Ook een reële planning werd overlegd. Zorgvuldigheid ging boven snelheid.

Vervolgens startte het proces voor het actualiseren van de nota kostenverhaal door Gloudemans, in samenwerking met Grondgidsen. Aan alle betrokken medewerkers werd gevraagd om te dromen. Te dromen over de gemeentelijke investeringen, te dromen over mogelijk kostenverhaal, te dromen over gebiedsontwikkelingen, te dromen over….de gemeente Buren. Ook haalde Gloudemans uit de organisatie op wat de stand van gebiedsontwikkelingen anno 2020 was. Daardoor werden feiten en cijfers naar boven gehaald over woningbouw, recreatieparken, bedrijventerreinen, investeringen in bovenwijkse voorzieningen, stand van de bestemmingsreserve, et cetera.

Aan de dromen van de betrokken medewerkers van de gemeente werden de wettelijke grondslag en criteria voor gemeentelijk kostenverhaal toegevoegd door Gloudemans. De “droomlijsten” van investeringen en ontwikkelingen zijn daarmee voorzien van wettelijke onderbouwing, redelijkheid en realiteit. Ook heeft Gloudemans de medewerkers van de gemeente bijgestaan in de praktische invulling en uitwerking van de nota kostenverhaal. Welke bijdrage dient in anterieure overeenkomsten te worden opgenomen? Welke voorwaarden gelden voor de storting en benutting van de bestemmingsreserve? Welke deel van de gemeentelijke investeringen komt voor rekening van de gemeente zelf?

Tenslotte is, in samenwerking met Grondgidsen, het “inhoudelijke rapport” omgevormd naar een nota kostenverhaal die eruit ziet als een “brochure van de gemeente”. Door gebruik van huisstijl, beeld- en fotomateriaal van de gemeente Buren zelf, is een beleidsnota ontstaan die niet alleen prettig is om te lezen, maar ook herkenbaar is voor raadslid, wethouder, ambtenaar en burger.

Hiermee is het kostenverhaal van de gemeente weer up to date, klaar voor toepassing in de huidige praktijk van (private) gebiedsontwikkelingen in de gemeente en eenvoudig om te zetten naar de mogelijkheden binnen de Omgevingswet.

Gloudemans voor het land van morgen