Marktconsultatie Tsjerkesleat Heeg

Ook in gemeente Súdwest-Fryslân is er een groot gebrek aan (betaalbare) woningen. Vanwege het versnellen van de woningbouwopgave, is de locatie Tsjerkesleat Heeg in beeld gekomen als potentiële woningbouwlocatie voor de korte termijn. Maar, is deze locatie daarvoor wel geschikt? En zo ja, wat is dan het meest passende woningbouwprogramma? Hoe speel je daar op in met je ontwikkelstrategie?

Op basis van de uitkomsten van de marktconsultatie beraadt de gemeente zich over de aanbestedings- dan wel verkoopstrategie voor de locatie.

In de vaste samenwerking met Kersten B.V. heeft Gloudemans deze marktconsultatie van a tot z begeleid. In eerste plaats heeft het projectteam een marktconsultatiedocument opgesteld. Op basis van dit document zijn de zes marktpartijen uitgenodigd en geïnterviewd. De uitkomst van de interviews en de beknopte visies van de marktpartijen zijn door ons gebruikt voor een notitie met aanbevelingen voor de gemeente.

Gloudemans voor het land van morgen