Centrumplan Gilze: advies en onderhandeling grond

De gemeente Gilze en Rijen was in onderhandeling met een ontwikkelaar om tot overeenstemming te komen over de koopprijs van de gronden en een exploitatiebijdrage. Aan ons is gevraagd om te adviseren inzake een marktconform grondbod in relatie tot het exploitatieplan. Naast het beoordelen van de marktconformiteit van de grondprijs, beoordeelden we ook de marktconformiteit van het programma en deden we voorstellen voor optimalisatie. Samen met de gemeente hebben we de onderhandelingen gevoerd met de ontwikkelaar, waarbij ons aandeel met name toeziet op de financiële afspraken.

In het verleden hebben we voor de gemeente het exploitatieplan voor dit plangebied opgesteld, waardoor we bekend zijn met het plangebied en het vastgestelde exploitatieplan.

In juni 2020 is de posterieure overeenkomst gesloten tussen de gemeente en de ontwikkelaar. Het Centrumplan kan eindelijk ontwikkeld worden en er komt een einde aan het kale ‘talibanplein’ midden in het centrum. Als vervolgstap is het exploitatieplan herzien, om te zorgen dat dit overeenkomt met het gewijzigde programma. Het exploitatieplan is op 2 november 2020 vastgesteld door de raad. Daarbij heeft Gloudemans de gemeente bijgestaan in de beantwoording van raadsvragen en is een presentatie aan de raadscommissie gegeven over de herziening van het exploitatieplan en posterieure overeenkomst.

Bekijk hier het Centrumplan

Overige gerealiseerde projecten

Taxatie van grond voor nieuw gezondheidscentrum de ZOED

Van sporthal naar nieuw gezondheidscentrum. Dat zijn de plannen van de gemeente Vught. Om de marktconforme waarde van de grond te bepalen was een taxatie noodzakelijk. Na meerdere positieve samenwerkingen werd Gloudemans wederom gevraagd voor dit project.
Ontdek meer

Nieuwe woningen: wat zijn de risico’s op planschade?

De komende tien jaar moeten er één miljoen nieuwe woningen de grond uit worden gestampt. Dit betekent ook meer woningbouwplannen. Door de grote vraag naar nieuwe woningen is de vraag naar planschaderisicoanalyses ook gestegen. Ontwikkelaars – bijvoorbeeld woningbouwontwikkelaars – willen namelijk bij voorbaat weten hoeveel schade er zit in de ontwikkeling van een bepaald gebied. Ook zijn ze op zoek naar een antwoord op de vraag: als iedereen een schadeverzoek zou indienen, hoeveel zijn we dan kwijt aan schade?   Het antwoord op deze vraag is noodzakelijk om bij de overheid een bankgarantie af te sluiten. De planschaderisicoanalyses van Gloudemans helpen ontwikkelaars op weg. Benieuwd naar onze aanpak? In dit project voor de woningbouw in Amstelveen lees je hoe onze experts te werk gaan.
Ontdek meer

Gloudemans voor het land van morgen