Quinty Kuijpers

mr. Q.L.A. (Quinty) Kuijpers

Quinty is sinds 2021 verbonden aan Gloudemans als jurist grondzaken, planschade en nadeelcompensatie. Zij houdt zich bezig met de juridische aspecten van gebiedsontwikkeling. Daarnaast is Quinty werkzaam op het gebied van planschade, nadeelcompensatie en onteigening.

Expertises

  • Planschade
  • Nadeelcompensatie
  • Onteigening
  • Wet voorkeursrecht gemeenten
  • Gebiedsontwikkeling

Opleidingen

  • Grondverwerving en schadevergoedingen, NCOI
  • Rechten, juridische Hogeschool Avans-Fontys
  • Rechtsgeleerdheid, Tilburg University

Gloudemans voor het land van morgen