April Goejer

A. (April) Goejer

April is in 2021 begonnen als werkstudent bij Gloudemans. Sinds 2022 is zij verbonden aan Gloudemans als jurist. Zij ondersteunt het team “bestuursrechtelijk schadevergoedingsrecht” (nadeelcompensatie en planschade) en houdt zich bezig met de ondersteuning bij verwerving en waar nodig het sluitstuk de (administratieve) onteigening.

Expertises

  • Nadeelcompensatie
  • Planschade
  • Ondersteuning verwerving en (administratieve) onteigening

Opleiding

  • Bezig met de opleiding Rechten aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys

Gloudemans voor het land van morgen