Gloudemans uitsprakenUitspraken

Nieuw talent & uit dienst

Nieuw talent

Koen is sinds juni 2018 werkzaam bij Gloudemans als junior vastgoedadviseur. Hij heeft zijn afstudeerscriptie geschreven bij Gloudemans en is met dit onderzoek afgestudeerd aan de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie aan de NHTV Breda University of Applied Sciences. Hier heeft hij geleerd welke financiële, juridische en maatschappelijke aspecten er komen kijken bij een gebiedsontwikkeling. Bij Gloudemans zal hij zich bezighouden met planeconomie, residuele waarde en taxaties.

Michelle is sinds mei 2018 werkzaam bij Gloudemans als juridisch adviseur. Hiervoor heeft zij aan Tilburg University privaat- en ondernemingsrecht gestudeerd. Bij Gloudemans zal Michelle zich gaan bezighouden met verschillende juridische vraagstukken en overeenkomsten.

Angela is sinds maart 2018 opnieuw bij Gloudemans werkzaam, derhalve een bekend gezicht voor sommigen. Zij is van 2010 tot en met 2012 werkzaam geweest als jurist planschade en nadeelcompensatie. In de tussengelegen periode is Angela werkzaam geweest als advocaat binnen diverse rechtsgebieden, waaronder het ruimtelijk bestuursrecht. Naast haar werkzaamheden binnen het gebied van planschade en nadeelcompensatie houdt Angela zich bezig met de administratieve fase van onteigening.

Geert is sinds januari 2018 werkzaam op ons kantoor als vastgoedadviseur en taxateur. Hiervoor heeft hij een aantal jaar bij MVGM gewerkt waar hij verantwoordelijk was voor taxaties en bijbehorende adviesopdrachten van bedrijfsruimten, kantoren en woningcomplexen. Geert heeft vastgoed & gebiedsontwikkeling gestudeerd aan de universiteit van Amsterdam en haalt zijn energie uit opdrachten met directe impact op de ruimte en de maatschappij. Bij Gloudemans gaat hij zich bezighouden met de gemeentelijke vastgoedpraktijk.

Oscar is sinds januari 2018 werkzaam bij Gloudemans als vastgoedadviseur/taxateur. Hij houdt zich bij Gloudemans vooral bezig met taxatievraagstukken alsmede met grondverwerving en advieswerkzaamheden. Voordat Oscar bij Gloudemans is begonnen heeft hij een aantal jaar ervaring opgedaan in de woning- en bedrijfsmakelaardij, waar hij zich vooral bezighield met het aan- en verkopen van woningen en bedrijfspanden.

Bart is sinds oktober 2017 werkzaam als junior vastgoedadviseur/taxateur. In de zomer van datzelfde jaar is hij afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam waar hij de master Real Estate Finance heeft gestudeerd. In deze studie heeft hij voornamelijk kennis opgedaan over het taxeren en de vastgoedmarkt in het algemeen. De casussen die tijdens de studie terugkwamen hadden voornamelijk te maken met het taxeren van bedrijfsmatig vastgoed. Hij is bij Gloudemans als junior toegevoegd aan het bestaande team van vastgoedadviseurs/taxateurs.

 

Uit dienst

Mevrouw Keijzers-van der Burgt zal haar carrière elders voortzetten en niet langer meer werkzaam zijn voor ons kantoor. Wij danken haar voor haar inzet en fijne samenwerking de afgelopen jaren en wensen haar veel succes en geluk toe.

 

 • Kennissessie Faciliteren van gebiedsontwikkeling: hoe moet dat?

  We nodigen jou van harte uit om deel te nemen aan onze interactieve kennissessie op 15 november a.s. Een kennismiddag om samen tot handvatten te komen voor het faciliteren van gebiedsontwikkelingen! We willen de verbinding maken tussen markt en overheid.

 • Ammerzoden, pachtgrond bij inschrijving

  Bij inschrijving worden in pacht aangeboden twee percelen cultuurgrond, totaal groot 3.66.65 ha, gelegen aan de Lange Achterdijk te Ammerzoden. De inschrijving eindigt op 19 november 2018 om 12.00 uur.

 • 10-10-2018 / ABRS – Onregelmatigheden bij vaststelling bestemmingsplan

  Aanvrager stelt schade te hebben geleden als gevolg van onregelmatigheden die bij de vaststelling van een bestemmingsplan hebben plaatsgevonden. Onder verwijzing naar eerdere rechtspraak overweegt de Afdeling dat de gestelde onregelmatigheden niet kunnen leiden tot het oordeel dat een besluit op een aanvraag om een tegemoetkoming in de planschade niet rechtmatig is.

 • 10-10-2018 / ABRS – Normaal maatschappelijk risico inbreidingslocatie

  Aanvragers kunnen zich niet verenigen met het normaal maatschappelijk risico zoals dat door het college is vastgesteld.

 • 03-10-2018 / ABRS – NMR en gelijkheidsbeginsel

  Naar het oordeel van de rechtbank kunnen wederpartij sub 1 en 2 zich met succes beroepen op het gelijkheidsbeginsel. De rechtbank heeft overwogen dat aan de aanvragen van wederpartij sub 1 en 2 hetzelfde schadeveroorzakende besluit ten grondslag ligt, dat ook aan de aanvragen in de andere zaken ten grondslag lag.

 • 03-10-2018 / ABRS – directe schade, schadebegroting en NMR

  De Lunet is eigenaar van het appartementsrecht op het uitsluitend gebruik van het winkelcentrum De Lunet te Breda. Zij heeft het college verzocht haar tegemoet te komen in de planschade die zij lijdt als gevolg van het bestemmingsplan “Steenakker, Stadionstraat e.o.”, waarin de detailhandels¬bestemming van het winkelcentrum is wegbestemd.

 • 26-09-2018 / ABRS – Waterberging, samenloop Waterwet, gedoogplicht, nmr, taxatie

  Gronden in eigendom bij appellanten zijn in 2005 reeds door het waterschap aangewezen als tijdelijke waterberging. In het bestemmingsplan ”Buitengebied 2009” hebben de gronden de dubbelbestemming “tijdelijke waterberging” verkregen. Appellanten stellen schade te ondervinden als gevolg van de dubbelbestemming.

 • 26-09-2018 / ABRS – Passieve risicoaanvaarding verhuurd pand

  Eigenaar van een bedrijfspand heeft het pand verhuurd voor kantoordoeleinden. Onder het oude planologische regime was het mogelijk het pand te gebruiken voor zowel kantoor- als horecadoeleinden. Onder het nieuwe bestemmingsplan is gebruik als kantoor alleen mogelijk als dat gebruik al bestond. Op grond van het in het plan opgenomen overgangsrecht geldt voor horeca hetzelfde.

 • Besluit van 27 augustus 2018, nr. 2018001396 (Zevenaar)

  Besluit van 27 augustus 2018, nr. 2018001396 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Zevenaar krachtens artikel 72a van de Onteigeningswet (onteigening voor de aanleg van de Overnachtingshaven Spijk aan de noordoever van de Rijn in de Beijenwaard te Spijk, met bijkomende werken)

 • 19-09-2018 / ABRS – plaatselijke bekendheid taxateur en NMR

  In geschil is onder andere de plaatselijke bekendheid van de taxateur alsmede het NMR.

 • 19-09-2018 / ABRS – NMR directe planschade

  In geschil is of de door appellante geleden directe planschade geheel of gedeeltelijk onder het normaal maatschappelijk risico valt en voor haar rekening blijft.

 • 19-09-2018 / ABRS – voorzienbaarheid

  Appellant heeft een verzoek om nadeelcompensatie ingediend omdat hij schade zou hebben geleden als gevolg van de door een Tracébesluit mogelijk gemaakte ondertunneling van de A2. In deze uitspraak herhaalt de Afdeling eerder gemaakte overweging omtrent de voorzienbaarheid.

 • Besluit van 27 augustus 2018, nr. 2018001493 (Zevenaar)

  Besluit van 27 augustus 2018, nr. 2018001493 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Zevenaar krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Arnhemseweg & Hengelder (gemeente Zevenaar))

 • Besluit van 27 augustus 2018, nr. 2018001468 (Lingewaard)

  Besluit van 27 augustus 2018, nr. 2018001468 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Lingewaard krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan N839 Bemmel-Huissen (gemeente Lingewaard))

 • 12-09-2018 / ABRS – Passieve risicoaanvaarding, onderhandelingen

  Appellante heeft verzocht om een tegemoetkoming in de schade als gevolg van het vervallen van verschillende bouw- en gebruiksmogelijkheden.

Spring naar toolbar