Gloudemans uitsprakenUitspraken

Aanbod

28 juni 2019

Horn, nabij Houterhof, en Heythuysen, nabij Aan de Bergen, percelen bos

Te koop zijn twee percelen bos. Perceel 1 is gelegen nabij Houterhof te Horn, groot 0.60.25 ha. Perceel 2 is gelegen nabij Aan de Bergen te Heythuysen, groot 0.52.50 ha.

28 december 2017

Lithoijen, twee percelen cultuurgrond aan de Valkseweg (VERKOCHT)

Te koop zijn twee percelen cultuurgrond, gelegen aan de Valkseweg te Lithoijen, ter gezamenlijke grootte van 3.68.50 ha.

7 februari 2017

Giesbeek, perceel cultuurgrond aan de Meentsestraat (VERKOCHT)

Te koop is een perceel cultuurgrond, gelegen aan de Meentsestraat te Giesbeek

31 januari 2017

Nistelrode, perceel cultuurgrond aan de Achterstraat (VERKOCHT)

Te koop is het perceel cultuurgrond gelegen aan de Achterstraat te Nistelrode, ter grootte van 1.48.20 ha, met mogelijkheden voor de bouw van een ruimte-voor-ruimtewoning.

6 januari 2017

Turnhout, bedrijfshal met kantoorruimte aan de Tieblokkenlaan 10 (VERKOCHT)

Te koop is de bedrijfshal met kantoorruimte aan de Tieblokkenlaan 10 te Turnhout.

Kerkdriel, perceel landbouwgrond aan de Veersteeg (VERKOCHT)

Te koop is een perceel landbouwgrond, gelegen aan de Veersteeg te Kerkdriel, ter grootte van 0.27.20 ha.

Schaijk, perceel bos aan de Franse baan

Te koop is een perceel bos, gelegen aan de Franse Baan te Schaijk, ter grootte van 2.43.60 ha.

Nistelrode, perceel bos aan de Dintherseweg (VERKOCHT)

Te koop is een perceel bos, gelegen aan de Dintherseweg te Nistelrode, ter grootte van 0.17.40 ha.

Kaatsheuvel, perceel landbouwgrond aan De Roei (VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD)

Perceel landbouwgrond ter grootte van 3.39.50 ha, gelegen aan De Roei te Kaatsheuvel.

Haarsteeg, glastuinbouwbedrijf, Tuinbouwweg 31 te Haarsteeg (VERKOCHT)

Te koop is een glastuinbouwbedrijf met bedrijfswoning en tuinbouwkas, erf en ondergrond, totaal groot 1.59.05 ha. Gelegen op korte afstand van de snelweg A59.

Nuenen, bouwkavel aan de karakteristieke straat Berg (VERKOCHT)

Te koop is een riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden, gelegen aan de karakteristieke straat Berg te Nuenen. De kavel is 1.748 m2 groot.

Oss, percelen landbouwgrond aan de Munlaan (VERKOCHT)

Te koop zijn vier percelen cultuurgrond, gelegen aan de Munlaan te Oss, ter grootte van respectievelijk 0,54 ha, 0,84 ha en 2,26 ha.

Huissen/Angeren, NSW-landgoed De Brouwketel met natuurgronden (VERKOCHT)

Te koop is NSW-landgoed De Brouwketel met natuurgronden van meer dan 5 ha, 350 m2 woonruimte gelegen in Lees verder

 • 03-07-2019 / ABRS – Woonbestemming

  Appellant stelt schade te hebben geleden als gevolg van de komst van een woonbestemming. Volgens appellant maakt het nieuwe bestemmingsplan het mogelijk om woningen en een half-ondergrondse parkeergarage op te richten. De Afdeling concludeert dat woningen ter plaatse niet mogelijk zijn omdat niet is voorzien in een bouwvlak voor hoofdgebouwen.

 • Gloudemans is verhuisd

  Onze locatie in Rosmalen, waar wij meer dan 100 jaar waren gevestigd, werd te klein voor ons groeiende team. Wij hebben onze grenzen verlegd en zijn deze maand verhuisd naar Nuland in de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

 • Gloudemans actief voor Samenloop voor Hoop Rosmalen

  Komend weekend loopt er een team van Gloudemans mee met de SamenLoop voor Hoop in Rosmalen. SamenLoop voor Hoop is een evenement van KWF voor iedereen die iets tegen kanker wil doen. Gedurende een 24-uurs wandelestafette staan we samen met lotgenoten stil bij kanker én vieren we het leven.

 • Deskundigenkosten

  Inleiding Verzoekers worden in een planschade- of nadeelcompensatieprocedure in de praktijk vaak bijgestaan door juristen, maar ook door Lees verder

 • 03-07-2019 / ABRS – Woz-waarde

  In deze zaak heeft de Afdeling eerder in een tussenuitspraak overwogen dat een verkeerde etmaalintensiteit als uitgangspunt diende te worden gehanteerd. Als gevolg van de gewijzigde etmaalintensiteit is onderzoek gedaan naar de geluidsbelasting en is vervolgens aan Gloudemans verzocht om te adviseren over de planschade.

 • 03-07-2019 / ABRS – Aanknopingspunten voor twijfel aan de juistheid

  Appellant stelt schade te hebben geleden als gevolg van de komst van de A73. Bij de Afdeling staat onder meer ter discussie of bij de oude planologische situatie rekening diende te worden gehouden met de mogelijkheid om een geluidscherm op te richten met een hoogte van 15 m.

 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden / art. 26 Wvg / nietig verklaring

  In de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 28 juni 2019 heeft het Hof bevestigd dat het mogelijk is voor een gemeente om – nadat het voorkeursrecht al is vervallen – toch nog een oude overeenkomst nietig te laten verklaren die in strijd met dat voorkeursrecht is gesloten.

 • Horn, nabij Houterhof, en Heythuysen, nabij Aan de Bergen, percelen bos

  Te koop zijn twee percelen bos. Perceel 1 is gelegen nabij Houterhof te Horn, groot 0.60.25 ha. Perceel 2 is gelegen nabij Aan de Bergen te Heythuysen, groot 0.52.50 ha.

 • Te ver verwijderd causaal verband

  In een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 26 juni 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:2025) zien we een voorbeeld van te ver verwijderd causaal verband.

 • 26-06-2019 / ABRS – directe schade, taxatie / nmr / anderszins verzekerd

  Onderhavige uitspraak ziet op directe schade.

 • 26-06-2019 / ABRS – voorzienbaarheid

  De rechtbank heeft geoordeeld dat het college appellant voorzienbaarheid kon tegenwerpen. Appellant komt in hoger beroep op tegen dit oordeel. Volgens appellant blijkt uit de door hem overgelegde stukken dat hij in de periode van 28 mei 2001 tot 25 november 2002 economisch eigenaar was van zijn perceel en hem kan daarom geen voorzienbaarheid van voor hem nadelige planologische wijziging worden tegengeworpen.

 • 26-06-2019 / ABRS – taxatie en NMR

  Appellant betoogt dat de schade tot het normaal maatschappelijk risico behoort en voert aan dat het realiseren van bebouwing tegen de rand van het dorp een normaal maatschappelijke ontwikkeling is en dat die ontwikkeling past in het provinciale beleid en bovendien op een afstand van ruim 100 m tot de woning heeft plaatsgevonden.

 • 26-06-2019 / ABRS – Bedoeling planwetgever

  Volgens de vennootschap lijdt zij schade in de vorm van waardevermindering van de gronden als gevolg van het nieuwe bestemmingsplan omdat, naar zij stelt, de mogelijkheid om op de gronden een supermarkt te vestigen, daardoor is komen te vervallen.

 • “Kapitaliseren moet je leren”

  In een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 12 juni 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1889) wordt de taxatie van een appartement en de geconstateerde waardedaling uitvoerig besproken. De betrokken adviseur heeft hiervoor gebruikgemaakt van de huurwaarde(kapitalisatie)methode.

 • 12-06-2019 / ABRS – NMR en deskundigenkosten

  Bekijk uitspraak Het normaal maatschappelijk risico in deze zaak was vastgesteld op de forfaitaire drempel van 2%. De Lees verder

Spring naar toolbar