Gloudemans uitsprakenUitspraken

Aanbod

26 oktober 2018

Ammerzoden, pachtgrond bij inschrijving

Bij inschrijving worden in pacht aangeboden twee percelen cultuurgrond, totaal groot 3.66.65 ha, gelegen aan de Lange Achterdijk te Ammerzoden. De inschrijving eindigt op 19 november 2018 om 12.00 uur.

28 december 2017

Lithoijen, twee percelen cultuurgrond aan de Valkseweg (VERKOCHT)

Te koop zijn twee percelen cultuurgrond, gelegen aan de Valkseweg te Lithoijen, ter gezamenlijke grootte van 3.68.50 ha.

7 februari 2017

Giesbeek, perceel cultuurgrond aan de Meentsestraat (VERKOCHT)

Te koop is een perceel cultuurgrond, gelegen aan de Meentsestraat te Giesbeek

31 januari 2017

Nistelrode, perceel cultuurgrond aan de Achterstraat (VERKOCHT)

Te koop is het perceel cultuurgrond gelegen aan de Achterstraat te Nistelrode, ter grootte van 1.48.20 ha, met mogelijkheden voor de bouw van een ruimte-voor-ruimtewoning.

6 januari 2017

Turnhout, bedrijfshal met kantoorruimte aan de Tieblokkenlaan 10 (VERKOCHT)

Te koop is de bedrijfshal met kantoorruimte aan de Tieblokkenlaan 10 te Turnhout.

Kerkdriel, perceel landbouwgrond aan de Veersteeg (VERKOCHT)

Te koop is een perceel landbouwgrond, gelegen aan de Veersteeg te Kerkdriel, ter grootte van 0.27.20 ha.

Schaijk, perceel bos aan de Franse baan

Te koop is een perceel bos, gelegen aan de Franse Baan te Schaijk, ter grootte van 2.43.60 ha.

Nistelrode, perceel bos aan de Dintherseweg (VERKOCHT)

Te koop is een perceel bos, gelegen aan de Dintherseweg te Nistelrode, ter grootte van 0.17.40 ha.

Kaatsheuvel, perceel landbouwgrond aan De Roei (VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD)

Perceel landbouwgrond ter grootte van 3.39.50 ha, gelegen aan De Roei te Kaatsheuvel.

Haarsteeg, glastuinbouwbedrijf, Tuinbouwweg 31 te Haarsteeg (VERKOCHT)

Te koop is een glastuinbouwbedrijf met bedrijfswoning en tuinbouwkas, erf en ondergrond, totaal groot 1.59.05 ha. Gelegen op korte afstand van de snelweg A59.

Nuenen, bouwkavel aan de karakteristieke straat Berg (VERKOCHT)

Te koop is een riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden, gelegen aan de karakteristieke straat Berg te Nuenen. De kavel is 1.748 m2 groot.

Oss, percelen landbouwgrond aan de Munlaan (VERKOCHT)

Te koop zijn vier percelen cultuurgrond, gelegen aan de Munlaan te Oss, ter grootte van respectievelijk 0,54 ha, 0,84 ha en 2,26 ha.

Huissen/Angeren, NSW-landgoed De Brouwketel met natuurgronden (VERKOCHT)

Te koop is NSW-landgoed De Brouwketel met natuurgronden van meer dan 5 ha, 350 m2 woonruimte gelegen in Lees verder

 • Kennissessie Faciliteren van gebiedsontwikkeling: hoe moet dat?

  We nodigen jou van harte uit om deel te nemen aan onze interactieve kennissessie op 15 november a.s. Een kennismiddag om samen tot handvatten te komen voor het faciliteren van gebiedsontwikkelingen! We willen de verbinding maken tussen markt en overheid.

 • Ammerzoden, pachtgrond bij inschrijving

  Bij inschrijving worden in pacht aangeboden twee percelen cultuurgrond, totaal groot 3.66.65 ha, gelegen aan de Lange Achterdijk te Ammerzoden. De inschrijving eindigt op 19 november 2018 om 12.00 uur.

 • 10-10-2018 / ABRS – Onregelmatigheden bij vaststelling bestemmingsplan

  Aanvrager stelt schade te hebben geleden als gevolg van onregelmatigheden die bij de vaststelling van een bestemmingsplan hebben plaatsgevonden. Onder verwijzing naar eerdere rechtspraak overweegt de Afdeling dat de gestelde onregelmatigheden niet kunnen leiden tot het oordeel dat een besluit op een aanvraag om een tegemoetkoming in de planschade niet rechtmatig is.

 • 10-10-2018 / ABRS – Normaal maatschappelijk risico inbreidingslocatie

  Aanvragers kunnen zich niet verenigen met het normaal maatschappelijk risico zoals dat door het college is vastgesteld.

 • 03-10-2018 / ABRS – NMR en gelijkheidsbeginsel

  Naar het oordeel van de rechtbank kunnen wederpartij sub 1 en 2 zich met succes beroepen op het gelijkheidsbeginsel. De rechtbank heeft overwogen dat aan de aanvragen van wederpartij sub 1 en 2 hetzelfde schadeveroorzakende besluit ten grondslag ligt, dat ook aan de aanvragen in de andere zaken ten grondslag lag.

 • 03-10-2018 / ABRS – directe schade, schadebegroting en NMR

  De Lunet is eigenaar van het appartementsrecht op het uitsluitend gebruik van het winkelcentrum De Lunet te Breda. Zij heeft het college verzocht haar tegemoet te komen in de planschade die zij lijdt als gevolg van het bestemmingsplan “Steenakker, Stadionstraat e.o.”, waarin de detailhandels¬bestemming van het winkelcentrum is wegbestemd.

 • 26-09-2018 / ABRS – Waterberging, samenloop Waterwet, gedoogplicht, nmr, taxatie

  Gronden in eigendom bij appellanten zijn in 2005 reeds door het waterschap aangewezen als tijdelijke waterberging. In het bestemmingsplan ”Buitengebied 2009” hebben de gronden de dubbelbestemming “tijdelijke waterberging” verkregen. Appellanten stellen schade te ondervinden als gevolg van de dubbelbestemming.

 • 26-09-2018 / ABRS – Passieve risicoaanvaarding verhuurd pand

  Eigenaar van een bedrijfspand heeft het pand verhuurd voor kantoordoeleinden. Onder het oude planologische regime was het mogelijk het pand te gebruiken voor zowel kantoor- als horecadoeleinden. Onder het nieuwe bestemmingsplan is gebruik als kantoor alleen mogelijk als dat gebruik al bestond. Op grond van het in het plan opgenomen overgangsrecht geldt voor horeca hetzelfde.

 • Besluit van 27 augustus 2018, nr. 2018001396 (Zevenaar)

  Besluit van 27 augustus 2018, nr. 2018001396 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Zevenaar krachtens artikel 72a van de Onteigeningswet (onteigening voor de aanleg van de Overnachtingshaven Spijk aan de noordoever van de Rijn in de Beijenwaard te Spijk, met bijkomende werken)

 • 19-09-2018 / ABRS – plaatselijke bekendheid taxateur en NMR

  In geschil is onder andere de plaatselijke bekendheid van de taxateur alsmede het NMR.

 • 19-09-2018 / ABRS – NMR directe planschade

  In geschil is of de door appellante geleden directe planschade geheel of gedeeltelijk onder het normaal maatschappelijk risico valt en voor haar rekening blijft.

 • 19-09-2018 / ABRS – voorzienbaarheid

  Appellant heeft een verzoek om nadeelcompensatie ingediend omdat hij schade zou hebben geleden als gevolg van de door een Tracébesluit mogelijk gemaakte ondertunneling van de A2. In deze uitspraak herhaalt de Afdeling eerder gemaakte overweging omtrent de voorzienbaarheid.

 • Besluit van 27 augustus 2018, nr. 2018001493 (Zevenaar)

  Besluit van 27 augustus 2018, nr. 2018001493 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Zevenaar krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Arnhemseweg & Hengelder (gemeente Zevenaar))

 • Besluit van 27 augustus 2018, nr. 2018001468 (Lingewaard)

  Besluit van 27 augustus 2018, nr. 2018001468 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Lingewaard krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan N839 Bemmel-Huissen (gemeente Lingewaard))

 • 12-09-2018 / ABRS – Passieve risicoaanvaarding, onderhandelingen

  Appellante heeft verzocht om een tegemoetkoming in de schade als gevolg van het vervallen van verschillende bouw- en gebruiksmogelijkheden.

Spring naar toolbar