Byte
Gloudemans uitsprakenUitspraken

Nadeelcompensatie

15-03-2017 / ABRS – Waterschap Peel en Maas, voorzienbaarheid van vernattingsschade

15 maart 2017

De Stichting Nieuwland is sinds 30 maart 2004 eigenares van de bospercelen en heeft het waterschap bij brief van 10 februari 2012 verzocht om vergoeding van de schade die zij stelt te hebben geleden als gevolg van de stijging van het grondwaterpeil.

07-03-2017 / RB Den Bosch – geen planologische verslechtering agv verhoging spoorlijn over Zuid-Willemsvaart

7 maart 2017

De eigenaren van een aantal woningen in Rosmalen willen een schadevergoeding vanwege de verhoging van de spoorlijn Den Bosch-Oss omwille van de omlegging van de Zuid-Willemsvaart.

01-02-2017 / ABRS – ontbreken causaal verband

1 februari 2017

Appellante heeft een brood- en banketzaak in het winkelcentrum Keizerswaard te IJsselmonde, Rotterdam. Zij stelt schade te hebben geleden door een bij besluit van 17 december 2007 verleende vergunning voor de inrichting van een bouwplaats.

30 november 2016 / ABRS – schade agv wegaanpassingsbesluit mede aanmerken als nadeelcompensatie

30 november 2016

Bekijk uitspraak Rabo Vastgoedgroep heeft op grond van de Regeling Nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999, thans de ‘Beleidsregel lees meer

16 november 2016 / ABRS – Meerdere schadeoorzaken bij schade voor eigenaar reclamemast langs A7

16 november 2016

Bekijk uitspraak Uptown Advertising is eigenaar van een reclamemast, geplaatst langs Rijksweg A7. Uptown Advertising stelt schade te lees meer

9 november 2016 / ABRS – Schadevergoeding Hotel Rokin € 1.453.388 ivm aanleg Noord-Zuidlijn

9 november 2016

Bekijk uitspraak Hotel Rokin exploiteert een driesterrenhotel in het pand aan het Rokin 71 en 73 te Amsterdam. lees meer

2 november 2016 / ABRS –NMR van 50% bij schadevergoeding Melkveebedrijf Van Zeelst te Hedel

2 november 2016

Bekijk uitspraak Van Zeelst exploiteert een melkveebedrijf aan de Achterdijk te Hedel met circa 120 melkkoeien en 100 lees meer

12 oktober 2016 / Concernbenadering inzake tankstation Postelse Hoek te Eersel (Pompeneiland BV)

12 oktober 2016

Bekijk uitspraak Pompeneiland BV exploiteert een onbemand tankstation en twee bemande tankstations, waaronder een benzinestation met wasstraat en lees meer

28 september 2016 / ABRS – Waardevermindering agv jongerenontmoetingsplaats, ontbreken causaal verband

28 september 2016

Bekijk uitspraak Appellanten zijn ieder eigenaar van een woning aan de Karolusgulden te Leiderdorp. Bij besluit van 10 lees meer

8 september 2016 / Rechtbank Limburg – vermogensschade (woning) agv Tracébesluit

8 september 2016

Bekijk uitspraak De rechtbank stelt voorop dat in de uitspraken van 1 mei 2014 door de rechtbank is lees meer

2 september 2016 / Rechtbank Midden-Nederland – Tegentaxatie

2 september 2016

Bekijk uitspraak Eiseres heeft een woonwinkel in Soest en heeft in een periode van twee jaar last gehad lees meer

3 augustus 2016 / ABRS – égalité-beginsel en concurrentie

3 augustus 2016

Bekijk uitspraak Aanvrager van de schadevergoeding (hierna aanvrager) drijft sinds 1 januari 2006 een eenmanszaak, onder de naam lees meer

24 juni 2016 / RB Zeeland West Brabant – ontbreken abnormale last bij handhavend optreden

24 juni 2016

Bekijk uitspraak Eiseres drijft een transportbedrijf en heeft bij brief van 13 november 2014 het college van de lees meer

15 juni 2016 / ABRS – NMR

15 juni 2016

Bekijk uitspraak Appellant exploiteert een supermarkt aan het Stuyvesantplein te Haarlem. In 2010 is de supermarkt verbouwd en lees meer

15 juni 2016 / ABRS – Eindhoven: ontbreken causaal verband, NMR verlaagd naar 8%

Bekijk uitspraak Appellante stelt omzetschade te hebben geleden door verminderde bereikbaarheid van zijn onderneming als gevolg van werkzaamheden lees meer

1 2 3 9
 • Vaststelling nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking

  Met ingang van 1 juli 2017 is de aanpassing van de Ladder voor duurzame verstedelijking in werking getreden. Deze wijziging heeft als doel de Ladder zodanig te vereenvoudigen dat de in de praktijk ervaren knelpunten worden opgelost en de onderzoekslasten worden verminderd, maar dat de effectiviteit van de Ladder behouden blijft.

 • 12-07-2017 / ABRS – maximale invulling bedrijven (Bergen op Zoom)

  Een uitspraak waarin de Afdeling de motivering van de deskundige tekort vindt schieten of een categorie 4 of 5 bedrijf met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid mogelijk is.

 • 12-07-2017 / ABRS – voorbeelden maximale invulling (Heerde)

  Het is niet noodzakelijk dat voor de beoordeling van de maximale invulling van de planologische regimes de verschillende bouwmogelijkheden aan de hand van voorbeelden worden uitgewerkt. Een dergelijke beoordeling dient in abstracto plaats te vinden. Voorbeelden van bouwwerken kunnen wel nuttig zijn ter illustratie van hetgeen gerealiseerd kon of kan worden.

 • 05-07-2017 / ABRS – passieve risicoaanvaarding (Heiloo)

  Voor de effectuering van de mogelijkheid op het perceel van appellant was medewerking van derden noodzakelijk. Appellant was feitelijk noch juridisch in staat deze derden te verplichten om de onder het oude bestemmingsplan toegestane gebruik van het perceel als tuin te benutten in de zin dat zij het perceel zouden gaan gebruiken als deel van hun eigen tuin.

 • 05-07-2017 / ABRS – gezondheid, reële prognose, woz (Zuidring, Minister van Economische Zaken)

  Uitspraak in lijn met een uitspraak van 28 juni jl. (Montferland). Subjectieve elementen, zoals een negatieve gevoelswaarde bij een bestemming, spelen geen rol bij de beoordeling van een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade.

 • 28-06-2017 / ABRS – voorzienbaarheid, voldoende concreet (Barneveld)

  Appellant was o.a. van mening dat in een ontwikkelingsschets niet voldoende concreet was bepaald en bepaalbaar was waar en hoe onder allerlei strenge voorwaarden een wijzigingsbevoegdheid zou worden opgenomen. Ook zou uit de schets de hoofdregel volgen dat nieuwvestiging in de zin van het creëren van een nieuw bouwperceel niet mogelijk was.

 • 28-06-2017 / ABRS – maximale invulling milieu / veiligheidsrisico (Montferland)

  Volgens appellant was onterecht geen onderzoek gedaan naar de gezondheidsrisico’s voor de omgeving door het vergroten van het bouwvlak (intensieve varkenshouderij).

 • 27-06-2017 / Rechtbank Midden-Nederland – beleving geluid (Soest)

  Eindelijk een (recente) uitspraak waarin aan de orde komt dat een toename van 2,4 dB(A) geen waarneembare toename is. De gemeente had de aanvraag dan ook terecht afgewezen.

 • ABRS 21 juni 2017, zaaknummer 201700281/1/R6 (Horst aan de Maas, bestemmingsplan “1e herziening van het bestemmingsplan De Afhang” en het exploitatieplan “6e herziening op structurele onderdelen van het exploitatieplan De Afhang”)

  De herziening van het bestemmingsplan zou leiden tot een verslechtering van de ontsluitingsmogelijkheden van het perceel van appellant, waardoor het uitgeefbaar percentage van zijn perceel niet meer 100% bedraagt maar minder. In dat geval zou ook de verschuldigde exploitatiebijdrage, zoals opgenomen in het exploitatieplan, met de herziening van het exploitatieplan moeten wijzigen / verminderen.

 • ABRS 21 juni 2017, zaaknummer 201607326/1/R6 (Weesp, bestemmings- en exploitatieplan “Bloemendalerpolder”)

  In het betoog tegen dit exploitatieplan komt naar voren dat in het exploitatieplan geen actuele ramingen voor de kosten woon- en bouwrijp maken zouden zijn opgenomen en dat niet duidelijk is welke uitgangspunten voor de ramingen zijn gehanteerd.

 • 21-06-2017 / ABRS – maximale invulling geluid bij windturbines / woz / maatschappelijk risico (Heerhugowaard)

  Naar aanleiding van een tussenuitspraak heeft het college na aanvullend advies van de deskundige besloten alsnog de aanvraag af te wijzen. Appellanten zijn met succes in hoger beroep gegaan. Met name de overweging van de Afdeling ten aanzien van de geluidsbelasting is interessant.

 • Training Lichaamstaal

  Communicatie is erg belangrijk in ons werk. Minimaal 60% hiervan bestaat uit non-verbale communicatie. Reden om onze lichaamstaal eens onder de loep te nemen.

 • 14-06-2017 / ABRS – voorzienbaarheid, geen planvergelijking (Zwijndrecht)

  Dit is een voorbeeld van een casus waarin de deskundige afwijst op grond van voorzienbaarheid zonder eerst een planvergelijking te doen. Overigens is dit ten overvloede nog wel gebeurd, maar dit is verder niet relevant.

 • 14-06-2017 / ABRS – planvergelijking, ontbreken verklaring aanduiding in regels (Zwijndrecht)

  Eindelijk eens een recente uitspraak hoe om te gaan met de situatie dat een aanduiding op de plankaart niet wordt verklaard in de regels.

 • 14-06-2017 / ABRS – taxatie, onderbouwing, marktwaarde (Aalsmeer)

  Het getroffen object betrof een bedrijfswoning. De taxateur gaf aan dat de taxatie tot stand is gekomen via de zogenoemde vergelijkingsmethode, waarbij hij opmerkt dat hij geen vergelijkbare objecten heeft kunnen vinden, omdat bedrijfswoningen in beginsel niet zelfstandig kunnen worden verkocht.