Byte
Gloudemans uitsprakenUitspraken

Nieuws

Vaststelling nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking

18 juli 2017

Met ingang van 1 juli 2017 is de aanpassing van de Ladder voor duurzame verstedelijking in werking getreden. Deze wijziging heeft als doel de Ladder zodanig te vereenvoudigen dat de in de praktijk ervaren knelpunten worden opgelost en de onderzoekslasten worden verminderd, maar dat de effectiviteit van de Ladder behouden blijft.

Training Lichaamstaal

15 juni 2017

Communicatie is erg belangrijk in ons werk. Minimaal 60% hiervan bestaat uit non-verbale communicatie. Reden om onze lichaamstaal eens onder de loep te nemen.

Regina Eijkenboom directeur Gloudemans Rentmeesters

6 juni 2017

Mevrouw drs. (Regina) R.G.F. Eijkenboom treedt op 15 juni aanstaande in dienst bij Gloudemans als directeur Gloudemans Rentmeesters. Haar werkzaamheden zullen zijn gericht op het in de markt zetten van een beleggingsfonds voor landbouwgronden onder de naam Fonds Nederlandse Landbouwgronden (Fonds NLG).

Register DOBS

2 juni 2017

Register DOBS is het keurmerk voor specialisten in onteigening en bestuursrechtelijke schadevergoeding. Onze adviseurs zijn geregistreerd bij Register DOBS.

REV-certificering

1 juni 2017

Per 1 juni 2017 is Rob Hesselmans gecertificeerd door The European Group of Valuers' Associations (TEGoVA) en de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (NVM) als Recognised European Valuer (REV).

Gloudemans aanwezig op FRESH Career Event

30 mei 2017

Op woensdag 24 mei nam Gloudemans deel aan het FRESH Career Event. Het event was georiganiseerd door stichting lees meer

Succesfully escaped

29 mei 2017

They did it, succesfully escaped! Afgelopen zaterdag ging Gloudemans ‘Down tot Earth’ bij de Breakoutrun. In teamverband hebben lees meer

Verjaringstermijn clandestien grondgebruik geen 20 maar 40 jaar

22 mei 2017

Op 24 februari 2017 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat landjepik kan leiden tot schadevergoeding op grond van lees meer

Gloudemans letterlijk ‘Down to Earth’

9 mei 2017

Zaterdag 27 mei 2017 zullen 15 sportievelingen binnen ons bedrijf meedoen aan de Breakout Run en als team Gloudemans deze enorme uitdaging aangaan. In teamverband zullen ze alle hindernissen overwinnen om het ultieme doel te bereiken: UITBREKEN.

Twee nieuwe RICS-leden bij Gloudemans

5 mei 2017

Giem Broekmans en Robbin Bouten zijn per 5 mei 2017 geregistreerd als nieuwe RICS-leden

Plankostenscan vanaf 1 april 2017 in werking getreden voor exploitatieplannen

6 april 2017

Met ingang van 1 april 2017 is de ministeriële regeling plankosten exploitatieplan, de zogenaamde plankostenscan, van kracht. Hiermee lees meer

Oudenbosch investeert in religieus erfgoed

30 maart 2017

Door verschillende partijen is een plan gemaakt voor een aantal beeldbepalende, religieuze gebouwen in het centrum van Oudenbosch, met een totale investering van 23 miljoen euro. Daarmee wordt de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van Oudenbosch verhoogd en wordt met de herbestemming van erfgoed het verhaal van Religieus Brabant verder geschreven.

Bestemmingsplan verbrede reikwijdte – Schokkerhoek, Urk

24 maart 2017

Op Urk is Gloudemans als projectleiding betrokken bij de ontwikkeling van Schokkerhoek. Het betreft een grootschalige gebiedsontwikkeling waar circa 1.400 woningen worden gerealiseerd met bijbehorende voorzieningen en woon-werklocaties. Gloudemans adviseert tijdens het gehele proces van de bestemmingsplanvaststelling op het gebied van ruimtelijke ordening, grondverwerving, planeconomie en de te maken bestuurlijke keuzes.

Ladder voor duurzame verstedelijking

Bij verschillende projecten krijgt Gloudemans te maken met de Ladder voor duurzame verstedelijking, zowel bij grootschalige gebiedsontwikkelingen als bij kleinere projecten.

Drie exploitatieplannen vastgesteld door de gemeente Gilze en Rijen

21 maart 2017

Exploitatieplannen, worden ze nog vastgesteld? Jazeker! In samenwerking met de gemeente Gilze en Rijen zijn in de afgelopen maanden drie exploitatieplannen door Gloudemans gemaakt.

 • Vaststelling nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking

  Met ingang van 1 juli 2017 is de aanpassing van de Ladder voor duurzame verstedelijking in werking getreden. Deze wijziging heeft als doel de Ladder zodanig te vereenvoudigen dat de in de praktijk ervaren knelpunten worden opgelost en de onderzoekslasten worden verminderd, maar dat de effectiviteit van de Ladder behouden blijft.

 • 12-07-2017 / ABRS – maximale invulling bedrijven (Bergen op Zoom)

  Een uitspraak waarin de Afdeling de motivering van de deskundige tekort vindt schieten of een categorie 4 of 5 bedrijf met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid mogelijk is.

 • 12-07-2017 / ABRS – voorbeelden maximale invulling (Heerde)

  Het is niet noodzakelijk dat voor de beoordeling van de maximale invulling van de planologische regimes de verschillende bouwmogelijkheden aan de hand van voorbeelden worden uitgewerkt. Een dergelijke beoordeling dient in abstracto plaats te vinden. Voorbeelden van bouwwerken kunnen wel nuttig zijn ter illustratie van hetgeen gerealiseerd kon of kan worden.

 • 05-07-2017 / ABRS – passieve risicoaanvaarding (Heiloo)

  Voor de effectuering van de mogelijkheid op het perceel van appellant was medewerking van derden noodzakelijk. Appellant was feitelijk noch juridisch in staat deze derden te verplichten om de onder het oude bestemmingsplan toegestane gebruik van het perceel als tuin te benutten in de zin dat zij het perceel zouden gaan gebruiken als deel van hun eigen tuin.

 • 05-07-2017 / ABRS – gezondheid, reële prognose, woz (Zuidring, Minister van Economische Zaken)

  Uitspraak in lijn met een uitspraak van 28 juni jl. (Montferland). Subjectieve elementen, zoals een negatieve gevoelswaarde bij een bestemming, spelen geen rol bij de beoordeling van een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade.

 • 28-06-2017 / ABRS – voorzienbaarheid, voldoende concreet (Barneveld)

  Appellant was o.a. van mening dat in een ontwikkelingsschets niet voldoende concreet was bepaald en bepaalbaar was waar en hoe onder allerlei strenge voorwaarden een wijzigingsbevoegdheid zou worden opgenomen. Ook zou uit de schets de hoofdregel volgen dat nieuwvestiging in de zin van het creëren van een nieuw bouwperceel niet mogelijk was.

 • 28-06-2017 / ABRS – maximale invulling milieu / veiligheidsrisico (Montferland)

  Volgens appellant was onterecht geen onderzoek gedaan naar de gezondheidsrisico’s voor de omgeving door het vergroten van het bouwvlak (intensieve varkenshouderij).

 • 27-06-2017 / Rechtbank Midden-Nederland – beleving geluid (Soest)

  Eindelijk een (recente) uitspraak waarin aan de orde komt dat een toename van 2,4 dB(A) geen waarneembare toename is. De gemeente had de aanvraag dan ook terecht afgewezen.

 • ABRS 21 juni 2017, zaaknummer 201700281/1/R6 (Horst aan de Maas, bestemmingsplan “1e herziening van het bestemmingsplan De Afhang” en het exploitatieplan “6e herziening op structurele onderdelen van het exploitatieplan De Afhang”)

  De herziening van het bestemmingsplan zou leiden tot een verslechtering van de ontsluitingsmogelijkheden van het perceel van appellant, waardoor het uitgeefbaar percentage van zijn perceel niet meer 100% bedraagt maar minder. In dat geval zou ook de verschuldigde exploitatiebijdrage, zoals opgenomen in het exploitatieplan, met de herziening van het exploitatieplan moeten wijzigen / verminderen.

 • ABRS 21 juni 2017, zaaknummer 201607326/1/R6 (Weesp, bestemmings- en exploitatieplan “Bloemendalerpolder”)

  In het betoog tegen dit exploitatieplan komt naar voren dat in het exploitatieplan geen actuele ramingen voor de kosten woon- en bouwrijp maken zouden zijn opgenomen en dat niet duidelijk is welke uitgangspunten voor de ramingen zijn gehanteerd.

 • 21-06-2017 / ABRS – maximale invulling geluid bij windturbines / woz / maatschappelijk risico (Heerhugowaard)

  Naar aanleiding van een tussenuitspraak heeft het college na aanvullend advies van de deskundige besloten alsnog de aanvraag af te wijzen. Appellanten zijn met succes in hoger beroep gegaan. Met name de overweging van de Afdeling ten aanzien van de geluidsbelasting is interessant.

 • Training Lichaamstaal

  Communicatie is erg belangrijk in ons werk. Minimaal 60% hiervan bestaat uit non-verbale communicatie. Reden om onze lichaamstaal eens onder de loep te nemen.

 • 14-06-2017 / ABRS – voorzienbaarheid, geen planvergelijking (Zwijndrecht)

  Dit is een voorbeeld van een casus waarin de deskundige afwijst op grond van voorzienbaarheid zonder eerst een planvergelijking te doen. Overigens is dit ten overvloede nog wel gebeurd, maar dit is verder niet relevant.

 • 14-06-2017 / ABRS – planvergelijking, ontbreken verklaring aanduiding in regels (Zwijndrecht)

  Eindelijk eens een recente uitspraak hoe om te gaan met de situatie dat een aanduiding op de plankaart niet wordt verklaard in de regels.

 • 14-06-2017 / ABRS – taxatie, onderbouwing, marktwaarde (Aalsmeer)

  Het getroffen object betrof een bedrijfswoning. De taxateur gaf aan dat de taxatie tot stand is gekomen via de zogenoemde vergelijkingsmethode, waarbij hij opmerkt dat hij geen vergelijkbare objecten heeft kunnen vinden, omdat bedrijfswoningen in beginsel niet zelfstandig kunnen worden verkocht.