Byte
Gloudemans uitsprakenUitspraken

Aanbod

Heesch, pachtgrond aan de Raktstraat/Zoggelsestraat – bij inschrijving (gesloten)

6 april 2017

Bij inschrijving wordt aangeboden de pachtgrond gelegen aan de Raktstraat/Zoggelsestraat te Heesch, totaal groot 5.16.70 ha. De inschrijving lees meer

Velddriel, pachtgrond aan de Kooiheuvelweg – bij inschrijving (gesloten)

17 maart 2017

Bij inschrijving wordt aangeboden de pachtgrond gelegen aan de Kooiheuvelweg te Velddriel, groot ca. 0.72.10 ha.

Giesbeek, perceel cultuurgrond aan de Meentsestraat

7 februari 2017

Te koop is een perceel cultuurgrond, gelegen aan de Meentsestraat te Giesbeek

Nistelrode, perceel cultuurgrond aan de Achterstraat

31 januari 2017

Te koop is het perceel cultuurgrond gelegen aan de Achterstraat te Nistelrode, ter grootte van 1.48.20 ha, met mogelijkheden voor de bouw van een ruimte-voor-ruimtewoning.

Turnhout, bedrijfshal met kantoorruimte aan de Tieblokkenlaan 10

6 januari 2017

Te koop is de bedrijfshal met kantoorruimte aan de Tieblokkenlaan 10 te Turnhout.

Kerkdriel, perceel landbouwgrond aan de Veersteeg

Te koop is een perceel landbouwgrond, gelegen aan de Veersteeg te Kerkdriel, ter grootte van 0.27.20 ha.

Schaijk, perceel bos aan de Franse baan

Te koop is een perceel bos, gelegen aan de Franse Baan te Schaijk, ter grootte van 2.43.60 ha.

Nistelrode, perceel bos aan de Dintherseweg (VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD)

Te koop is een perceel bos, gelegen aan de Dintherseweg te Nistelrode, ter grootte van 0.17.40 ha. Meer lees meer

Kaatsheuvel, perceel landbouwgrond aan De Roei (VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD)

Perceel landbouwgrond ter grootte van 3.39.50 ha, gelegen aan De Roei te Kaatsheuvel.

Haarsteeg, glastuinbouwbedrijf, Tuinbouwweg 31 te Haarsteeg (VERKOCHT)

Te koop is een glastuinbouwbedrijf met bedrijfswoning en tuinbouwkas, erf en ondergrond, totaal groot 1.59.05 ha. Gelegen op korte afstand van de snelweg A59.

Nuenen, bouwkavel aan de karakteristieke straat Berg (ONDER OPTIE)

Te koop is een riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden, gelegen aan de karakteristieke straat Berg te Nuenen. De kavel is 1.748 m2 groot.

Oss, percelen landbouwgrond aan de Munlaan

Te koop zijn vier percelen cultuurgrond, gelegen aan de Munlaan te Oss, ter grootte van respectievelijk 0,54 ha, lees meer

Huissen/Angeren, NSW-landgoed De Brouwketel met natuurgronden

Te koop is NSW-landgoed De Brouwketel met natuurgronden van meer dan 5 ha, 350 m2 woonruimte gelegen in lees meer

 • Vaststelling nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking

  Met ingang van 1 juli 2017 is de aanpassing van de Ladder voor duurzame verstedelijking in werking getreden. Deze wijziging heeft als doel de Ladder zodanig te vereenvoudigen dat de in de praktijk ervaren knelpunten worden opgelost en de onderzoekslasten worden verminderd, maar dat de effectiviteit van de Ladder behouden blijft.

 • 12-07-2017 / ABRS – maximale invulling bedrijven (Bergen op Zoom)

  Een uitspraak waarin de Afdeling de motivering van de deskundige tekort vindt schieten of een categorie 4 of 5 bedrijf met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid mogelijk is.

 • 12-07-2017 / ABRS – voorbeelden maximale invulling (Heerde)

  Het is niet noodzakelijk dat voor de beoordeling van de maximale invulling van de planologische regimes de verschillende bouwmogelijkheden aan de hand van voorbeelden worden uitgewerkt. Een dergelijke beoordeling dient in abstracto plaats te vinden. Voorbeelden van bouwwerken kunnen wel nuttig zijn ter illustratie van hetgeen gerealiseerd kon of kan worden.

 • 05-07-2017 / ABRS – passieve risicoaanvaarding (Heiloo)

  Voor de effectuering van de mogelijkheid op het perceel van appellant was medewerking van derden noodzakelijk. Appellant was feitelijk noch juridisch in staat deze derden te verplichten om de onder het oude bestemmingsplan toegestane gebruik van het perceel als tuin te benutten in de zin dat zij het perceel zouden gaan gebruiken als deel van hun eigen tuin.

 • 05-07-2017 / ABRS – gezondheid, reële prognose, woz (Zuidring, Minister van Economische Zaken)

  Uitspraak in lijn met een uitspraak van 28 juni jl. (Montferland). Subjectieve elementen, zoals een negatieve gevoelswaarde bij een bestemming, spelen geen rol bij de beoordeling van een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade.

 • 28-06-2017 / ABRS – voorzienbaarheid, voldoende concreet (Barneveld)

  Appellant was o.a. van mening dat in een ontwikkelingsschets niet voldoende concreet was bepaald en bepaalbaar was waar en hoe onder allerlei strenge voorwaarden een wijzigingsbevoegdheid zou worden opgenomen. Ook zou uit de schets de hoofdregel volgen dat nieuwvestiging in de zin van het creëren van een nieuw bouwperceel niet mogelijk was.

 • 28-06-2017 / ABRS – maximale invulling milieu / veiligheidsrisico (Montferland)

  Volgens appellant was onterecht geen onderzoek gedaan naar de gezondheidsrisico’s voor de omgeving door het vergroten van het bouwvlak (intensieve varkenshouderij).

 • 27-06-2017 / Rechtbank Midden-Nederland – beleving geluid (Soest)

  Eindelijk een (recente) uitspraak waarin aan de orde komt dat een toename van 2,4 dB(A) geen waarneembare toename is. De gemeente had de aanvraag dan ook terecht afgewezen.

 • ABRS 21 juni 2017, zaaknummer 201700281/1/R6 (Horst aan de Maas, bestemmingsplan “1e herziening van het bestemmingsplan De Afhang” en het exploitatieplan “6e herziening op structurele onderdelen van het exploitatieplan De Afhang”)

  De herziening van het bestemmingsplan zou leiden tot een verslechtering van de ontsluitingsmogelijkheden van het perceel van appellant, waardoor het uitgeefbaar percentage van zijn perceel niet meer 100% bedraagt maar minder. In dat geval zou ook de verschuldigde exploitatiebijdrage, zoals opgenomen in het exploitatieplan, met de herziening van het exploitatieplan moeten wijzigen / verminderen.

 • ABRS 21 juni 2017, zaaknummer 201607326/1/R6 (Weesp, bestemmings- en exploitatieplan “Bloemendalerpolder”)

  In het betoog tegen dit exploitatieplan komt naar voren dat in het exploitatieplan geen actuele ramingen voor de kosten woon- en bouwrijp maken zouden zijn opgenomen en dat niet duidelijk is welke uitgangspunten voor de ramingen zijn gehanteerd.

 • 21-06-2017 / ABRS – maximale invulling geluid bij windturbines / woz / maatschappelijk risico (Heerhugowaard)

  Naar aanleiding van een tussenuitspraak heeft het college na aanvullend advies van de deskundige besloten alsnog de aanvraag af te wijzen. Appellanten zijn met succes in hoger beroep gegaan. Met name de overweging van de Afdeling ten aanzien van de geluidsbelasting is interessant.

 • Training Lichaamstaal

  Communicatie is erg belangrijk in ons werk. Minimaal 60% hiervan bestaat uit non-verbale communicatie. Reden om onze lichaamstaal eens onder de loep te nemen.

 • 14-06-2017 / ABRS – voorzienbaarheid, geen planvergelijking (Zwijndrecht)

  Dit is een voorbeeld van een casus waarin de deskundige afwijst op grond van voorzienbaarheid zonder eerst een planvergelijking te doen. Overigens is dit ten overvloede nog wel gebeurd, maar dit is verder niet relevant.

 • 14-06-2017 / ABRS – planvergelijking, ontbreken verklaring aanduiding in regels (Zwijndrecht)

  Eindelijk eens een recente uitspraak hoe om te gaan met de situatie dat een aanduiding op de plankaart niet wordt verklaard in de regels.

 • 14-06-2017 / ABRS – taxatie, onderbouwing, marktwaarde (Aalsmeer)

  Het getroffen object betrof een bedrijfswoning. De taxateur gaf aan dat de taxatie tot stand is gekomen via de zogenoemde vergelijkingsmethode, waarbij hij opmerkt dat hij geen vergelijkbare objecten heeft kunnen vinden, omdat bedrijfswoningen in beginsel niet zelfstandig kunnen worden verkocht.