Gloudemans uitsprakenUitspraken

U hebt een vraag over taxaties, grondzaken, rentmeesterij of vastgoed? Dan willen wij u graag helpen. Gloudemans is gespecialiseerd in onroerende zaken en gebiedsontwikkeling. Kijk eens rond op deze site. Met meer dan 100 jaar ervaring blijven wij gewoon Down to Earth. 

 • Drie exploitatieplannen vastgesteld door de gemeente Gilze en Rijen

  Exploitatieplannen, worden ze nog vastgesteld? Jazeker! In samenwerking met de gemeente Gilze en Rijen zijn in de afgelopen maanden drie exploitatieplannen door Gloudemans gemaakt.

 • Velddriel, pachtgrond aan de Kooiheuvelweg – bij inschrijving

  Bij inschrijving wordt aangeboden de pachtgrond gelegen aan de Kooiheuvelweg te Velddriel, groot ca. 0.72.10 ha.

 • Waalwijk, Sint Jansplein 21

  Te huur is het 4-kamerappartement Sint Jansplein 21 te Waalwijk.

 • 08-03-2017 / ABRS – waardering recreatiewoning (Apeldoorn)

  In deze uitspraak staat de waardering van het direct geleden nadeel centraal. De taxateur was uitgegaan van gemengde bebouwing met normale en luxe recreatiewoningen. De taxateur is daarbij uitgegaan van een redelijk handelend ondernemer die bij de exploitatie van het recreatiepark zou handelen vanuit het principe van een verantwoord en toekomstgericht maximaal renderend recreatiebedrijf.

 • 7 maart 2017 / RB Den Bosch – geen planologische verslechtering agv verhoging spoorlijn over Zuid-Willemsvaart

  De eigenaren van een aantal woningen in Rosmalen willen een schadevergoeding vanwege de verhoging van de spoorlijn Den Bosch-Oss omwille van de omlegging van de Zuid-Willemsvaart.

 • Openbare verkoop betalingsrechten (INSCHRIJVING GESLOTEN)

  Bij inschrijving worden aangeboden betalingsrechten met een waarde van € 249,02 per recht (referentiejaar 2017).
  De rechten worden per veelvoud van 5 stuks verkocht.

 • Besluit van 25 januari 2017, nr 2017000112 (Horst aan de Maas)

  Besluit van 25 januari 2017, nr 2017000112 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Horst aan de Maas krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Californië 1)

 • Grondexploitatieovereenkomsten getekend voor plan Hooghkamer in Voorhout

  Op 9 februari 2017 tekenen de gemeente Teylingen, Terra Ontwikkeling C.V. en Van der Hulst Bouwprojecten B.V. twee grondexploitatieovereenkomsten om de laatste 390 woningen te realiseren van het plan Hooghkamer in Voorhout.

  Gloudemans heeft Van der Hulst Bouwprojecten B.V. geadviseerd bij de totstandkoming van de overeenkomsten, met name inzake het juridische en financiële proces.

 • Regeling plankosten exploitatieplan

  Op 6 februari 2017 is in de Staatscourant de regeling plankosten exploitatieplan, de zogenaamde plankostenscan, gepubliceerd. Deze ministeriële regeling wordt met ingang van 1 april 2017 van kracht.

  Met deze regeling wordt duidelijk welk bedrag aan plankosten maximaal in een exploitatieplan mag worden opgenomen. De regeling zal echter ook zijn schaduw vooruit werpen voor de gemeentelijke plankosten in gebiedsontwikkelingen, waarbij geen exploitatieplan aan de orde is of zal zijn.

 • 08-02-2017 / ABRS – flexibiliteitsbepalingen bij directe schade (Eindhoven)

  De gemeente stelt de vraag aan de orde of een uit te werken bestemming als onderdeel van het oude planologische regime mag worden betrokken in de vergelijking met het nieuwe planologische regime, indien de aanvraag om een tegemoetkoming in planschade na de inwerkingtreding van artikel 6.1, zesde lid, van de Wro is ingediend.

 • Giesbeek, perceel cultuurgrond aan de Meentsestraat

  Te koop is een perceel cultuurgrond, gelegen aan de Meentsestraat te Giesbeek

 • 1 februari 2017 / ABRS – ontbreken causaal verband

  Appellante heeft een brood- en banketzaak in het winkelcentrum Keizerswaard te IJsselmonde, Rotterdam. Zij stelt schade te hebben geleden door een bij besluit van 17 december 2007 verleende vergunning voor de inrichting van een bouwplaats.

 • Nistelrode, perceel cultuurgrond aan de Achterstraat

  Te koop is het perceel cultuurgrond gelegen aan de Achterstraat te Nistelrode, ter grootte van 1.48.20 ha, met mogelijkheden voor de bouw van een ruimte-voor-ruimtewoning.

 • Ingrijpende verandering huurkoop onroerende zaken

  Op 1 januari 2017 is de Tijdelijke wet huurkoop onroerende zaken ingetrokken en vervangen door een nieuwe regeling in Afdeling 2.1 van het Burgerlijk Wetboek 7. Bij huurkoop van onroerende zaken gaat het om de koop van een object, waarbij de koopsom in termijnen wordt betaald en de eigendom pas overgaat wanneer twee of meer […]

 • 18-01-2017 / Rb Zeeland West-Brabant – schaduwschade (Roosendaal)

  Dat de onzekerheid over de toekomstige bestemming en de duur van de procedures om te komen tot vaststelling van het bestemmingsplan en het uitwerkingsplan schade met zich brengen en met zich hebben gebracht, maakt het feit dat de schade pas kan worden vastgesteld na een onherroepelijk uitwerkingsplan niet anders.